Gimnastyka sportowa jest jedną z najstarszych dyscyplin w programie letnich Igrzysk Olimpijskich. Jej początki sięgają starożytności – Grecy skomplikowane ewolucje gimnastyczne łączyli z dążeniem do harmonii pomiędzy ciałem a umysłem. Równowaga intelektualno-fizyczna pozostaje podstawowym założeniem tej dyscypliny sportowej aż po dziś dzień.
Współczesna gimnastyka sportowa zaczęła kształtować się jednak dopiero w połowie XVIII wieku. Przełomowym wydarzeniem było założenie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) w 1881 roku oraz ustanowienie gimnastyki sportowej mężczyzn dyscypliną olimpijską pięć lat później. W 1903 roku odbyły się również pierwsze mistrzostwa świata zorganizowane przez FIG.
Ćwiczenia wolne

Plansza ćwiczeń wolnych ma wymiary 12 x 12 metrów oraz dodatkowo 1 metr z każdej strony na pole bezpieczeństwa. Jest sprężysta i pokryta amortyzującą wykładziną. Ćwiczenia na tym przyrządzie charakteryzują się szybkością, skocznością i gibkością. Każdy układ wykonywany przez gimnastyków zawiera elementy akrobatyczne takie jak salta, śruby oraz elementy statyczne takie jak stanie na rękach, wagi.

Koń z łękami

Wysokość 115 cm (od ziemi). Długość 160 cm. Odległość między łękami 40- 45 cm. Ćwiczenia na tym przyrządzie to pokaz płynności i balansu. Wykonywane są tylko na rękach. Gimnastycy wykonując koła i obroty przemieszczają się po wszystkich częściach tego przyrządu.

Kółka

Wysokość 2,75 metra. Dwa ruchome kółka, na których gimnastycy wykonują elementy zamachowe i siłowe. Ćwiczenia na tym przyrządzie wymagają dużej siły i wyczucia balansu.

Skok

Zawodnicy skaczą przez stół do skoku (dawniej koń). Aktualnie przyrząd, przez który skaczą gimnastycy jest długi na 120 cm i szeroki na 95 cm. Jego wysokość to 135 cm. Zawodnik może wziąć maksymalnie 25 metrów rozbiegu po czym odbijając się od odskoczni, przeskoczyć przyrząd wykonując obroty i salta. Ćwiczenia na tym przyrządzie są najkrótsze, ale również bardzo widowiskowe.

Poręcze

To dwie równoległe żerdzie o wysokości 195 cm, na których gimnastycy wykonują ćwiczenia zamachowe i siłowe. Widowiskowe salta na różnych częściach przyrządu wymagają do zawodników siły, dynamizmu oraz wyczucia balansu.

Drążek

Wysokość 275 cm, szerokość 240 cm. Ćwiczenia na tym przyrządzie są wyłącznie zamachowe, bez zatrzymań. Jest to kombinacja zwinności oraz dynamicznych akrobacji nad przyrządem. Istotnym elementem jest zeskok, który kończy ćwiczenia i niejednokrotnie przesądza o przegranej lub wygranej.