Polska Agencja Antydopingowa

Zachęcamy wszystkich zawodników, trenerów, nauczycieli, instruktorów, organizatorów imprez sportowych do zapoznawania się z bieżącymi informacjami dostępnymi na stronie Polskiej Agencji Antydopingowej, a w razie wątpliwości czy pytań do kontaktu z pracownikami Komisji.

World Anti-Doping Agency (WADA)

Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Szwajcarii zajmuje się promowaniem, koordynowaniem i monitorowaniem zwalczania dopingu w sporcie, we wszystkich jego formach. Do kluczowych działań należą badania naukowe, edukacja, rozwój antydopingowych zdolności, a także monitorowanie World Anti Doping Code (Światowego Kodeksu Antydopingowego), czyli dokumentu, który ma za zadanie harmonizować politykę antydopingową we wszystkich dyscyplinach sportu i we wszystkich krajach.