Kontakt

8:00- 16:00
(pon. - pt.)
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Dane adresowe

Polski Związek Gimnastyczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Numery ewidencyjne

NIP: 526-16-63-274
Regon: 000866395
KRS: 0000026551

Rachunek bankowy

Bank Pekao SA
PL 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051
BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Subkonto Sekcji Gimnastyki Artystycznej

PL 72 1240 1037 1111 0011 1411 1608

Subkonto Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn

PL 27 1240 1037 1111 0011 1411 1448

Subkonto Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet

PL 73 1240 1037 1111 0011 1411 1493

Subkonto Sekcji Trampoliny

PL 38 1240 1037 1111 0011 2433 7281

Subkonto Sekcji Akrobatyki Sportowej

PL 49 1240 1037 1111 0011 2433 7180