Kontakt

8:00- 16:00
(pon. - pt.)
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Dane adresowe

Polski Związek Gimnastyczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Numery ewidencyjne

NIP: 526-16-63-274
Regon: 000866395
KRS: 0000026551

Rachunek bankowy

Bank Pekao SA
PL 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051
BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Subkonto Sekcji Gimnastyki Artystycznej

PL 72 1240 1037 1111 0011 1411 1608