Licencje

 

Polski Związek Gimnastyczny nadaje licencje klubowe, zawodnicze, trenerskie i sędziowskie uprawniające do uczestnictwa w systemie sportu gimnastycznego w Polsce.

Zobacz, jak złożyć wniosek o licencję:
UWAGA! PO PIERWSZYM LOGOWANIU JEST 7 DNI NA AKTUALIZACJĘ DANYCH
W SYSTEMIE LICENCYJNYM PZG!

Wniosek o przedłużenie licencji

1
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO LOGOWANIA:

1. Wejdź w link Portal PZG (lub stronę internetową PZG, zakładka licencje)

2. W miejscu okienka „logowanie” kliknij „utwórz hasło/zapomniałem hasła”

3. W okienku e-mail wpisz adres mailowy klubu (na który będą wysyłane wiadomości systemowe) następnie zmień hasło

4. Wejdź w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail

5. Utwórz hasło, zachowując znaki bezpieczeństwa (min.: mała i duża litera, znak specjalny, cyfra)


2
LOGOWANIE DO SYSTEMU

UWAGA! PO PIERWSZYM LOGOWANIU JEST 7 DNI NA AKTUALIZACJĘ DANYCH W SYSTEMIE LICENCYJNYM PZG

1. Zaloguj się na konto w Portal PZG

Login – adres mailowy klubu

Hasło – uzyskane przy aktywacji konta

2. Przygotuj dokumenty niezbędne do wystawienia licencji w wersji elektronicznej w formacie PDF

- Statut/regulamin podpisany zgodnie z reprezentacją i potwierdzony „za zgodność z oryginałem”

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z wpisu do ewidencji podpisany zgodnie z reprezentacją i potwierdzony „za zgodność z oryginałem”,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu,

- dokumenty zgodnie z Uchwałą 196 dotyczące zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego w celu aktywacji licencji

- potwierdzenie przelewu, jeżeli została już dokonana płatność poza systemem Przelewy24 (na nr konta PZG 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051)

- dokument potwierdzający uprawnienia trenerskie

- dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień sędziowskich

- podpisany Regulamin wykonywania płatności w serwisie Przelewy24

3. Po zalogowaniu wprowadź / zaktualizuj dane do systemu w zakładce Klub


3
ZAWNIOSKUJ O PRZEDŁUŻENIE LUB WYSTAWIENIE NOWEJ LICENCJI KLUBOWEJ/ZAWODNICZEJ/SĘDZIOWSKIEJ


1. W zakładce KLUB wprowadź dane i dokumenty.

2. Opłatę za licencję dokonaj przez Przelewy24.pl (jeśli dokonałeś opłaty poza systemem, potwierdzenie przelewu należy załączyć podczas wprowadzenia danych w systemie).

3. Oczekuj na zatwierdzenie przez pracowników Biura PZG dokumentów w systemie. Otrzymasz informację zwrotną o dalszych krokach.

4. W celu przedłużenia licencji zawodniczej niezbędne jest uzupełnienie numeru PESEL w profilu zawodnika.

Wniosek o nową licencję

1. Jeżeli jesteś klubem ubiegającym się o licencję Polskiego Związku Gimnastycznego bądź nowym sędzią niezrzeszonym w klubie, skontaktuj się z biurem PZG z Panią Katarzyną Zabierowską pod nr tel. 570 109 818.

2. Dokumenty do uzyskania nowej licencji - RODO:

Oświadczenie RODO dla osób pełnoletnich

Oświadczenie RODO dla osób niepełnoletnich

Procedura wnioskowania o licencje Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej dla zawodniczek i zawodników Polskiego Związku Gimnastycznego

Procedura wnioskowania o licencję FIG

W zawodach Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej mogą startować jedynie zawodnicy i zawodniczki posiadające aktualną licencję FIG. Licencja FIG jest ważna przez 2 lata, a obowiązek pilnowania jej ważności spoczywa na zawodniku. Swoją licencję możesz znaleźć na stronie: https://www.gymnastics.sport/site/ w zakładce Licencje FIG.1
Wpłać składkę za licencję

W wysokości 200 zł (za zawodnika) na konto:
Polski Związek Gimnastyczny
08 1240 1037 1111 0010 5746 5051

Opłatę wnosi klub zawodnika.


2
Dokumenty
Przygotuj:

- skan paszportu w formacie JPG (zeskanuj go skanerem)
- kolorowe zdjęcie paszportowe formacie JPG
- potwierdzenie wpłaty składki  


Wypełnij:

- formularz obowiązkowy kandydata Obowiązkowy formularz kandydata do licencji zawodnika Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) (553 pobrania) (wypełnij komputerowo, wydrukuj i podpisz)
- Certyfikat International – Level Athletes Education Program, uzyskany po wypełnieniu testu na stronie https://adel.wada-ama.org

 

Zdjęcie paszportowe musi:
- być kolorowe
- nie zawierać filtrów, zamiany kolorów lub zamazań
- zawierać zdjęcie głowy i ramion
- być pionowe, portretowe
- być zrobione “na wprost”, bez kapelusza czy okularów
- być w formacie JPG
- mieć min. 300 x 800 pikseli, rozdzielczość min. 300 dpi i proporcje 35 x 45


3
Zeskanuj i wyślij

Wypełnione dokumenty (zeskanuj w formacie .pdf), zdjęcie paszportowe (w formacie JPG) i skan paszportu (w formacie JPG) wyślij na adres mailowy: licencje@pzg.pl

Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości.

Zachowaj oryginały!


4
Wniosek licencyjny

Po wstępnej akceptacji na maila podanego w formularzu prześlemy Ci wypełniony wniosek licencyjny. Sprawdź go, wydrukuj i podpisz (w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica).


Prześlij go do nas listownie na adres:

Polski Związek Gimnastyczny
Ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


5
Licencja
  • Twoja licencja będzie ważna 2 lata (od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez FIG).
  • O przedłużenie licencji możesz wnioskować najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia.
  • Informacje o licencjach i dacie ich ważności możesz sprawdzić na stronie internetowej FIG w sekcji: Licencje FIG.
  • Jeśli w ciągu miesiąca od wysłania dokumentów Twoja licencja nadal nie będzie ważna - skontaktuj się z nami.
  • Pamiętaj, że licencja jest ważna jedynie z paszportem - w przypadku jego zmiany koniecznie uaktualnij swoje dane (wyślij nam skan nowego paszportu).
Procedura przedłużenia licencji FIG

O przedłużenie ważności licencji należy wnioskować najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia. W przypadku braku ważności licencji FIG, koszty wyjazdu zawodnika lub zawodniczki w reprezentacji na zawody międzynarodowe pokrywać będzie klub, do którego należy zawodnik.1
Wpłać składkę za licencję

W wysokości 200 zł (za zawodnika) na konto:
Polski Związek Gimnastyczny
08 1240 1037 1111 0010 5746 5051

Opłatę wnosi klub zawodnika.


2
Dokumenty
Przygotuj:

- skan paszportu w formacie JPG (zeskanuj go skanerem)
- potwierdzenie wpłaty składki  


Wypełnij:

- Certyfikat International – Level Athletes Education Program, uzyskany po wypełnieniu testu na stronie https://adel.wada-ama.org

 

3
Zeskanuj i wyślij

Wypełnij Obowiązkowy formularz kandydata do licencji zawodnika Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) (553 pobrania) i skan paszportu (w formacie JPG) wyślij na adres mailowy: licencje@pzg.pl

Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości.

Zachowaj oryginały!


4
Wniosek licencyjny

Po wstępnej akceptacji na maila podanego w formularzu prześlemy Ci wypełniony wniosek licencyjny. Sprawdź go, wydrukuj i podpisz (w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica).


Prześlij go do nas listownie na adres:

Polski Związek Gimnastyczny
Ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


5
Licencja
  • Twoja licencja będzie ważna 2 lata (od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez FIG).
  • O przedłużenie licencji możesz wnioskować najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia.
  • Informacje o licencjach i dacie ich ważności możesz sprawdzić na stronie internetowej FIG w sekcji: Licencje FIG.
  • Jeśli w ciągu miesiąca od wysłania dokumentów Twoja licencja nadal nie będzie ważna - skontaktuj się z nami.
  • Pamiętaj, że licencja jest ważna jedynie z paszportem - w przypadku jego zmiany koniecznie uaktualnij swoje dane (wyślij nam skan nowego paszportu).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem licencji

Katarzyna Zabierowska

Dział licencji


licencje@pzg.pl
570 109 818 (pn.-pt. 8:00-14:00)