Licencje

 

Polski Związek Gimnastyczny nadaje licencje klubowe, zawodnicze, trenerskie i sędziowskie uprawniające do uczestnictwa w systemie sportu gimnastycznego w Polsce.

Zobacz, jak złożyć wniosek o licencję:
Wiosek o licencję klubową
1
Wpłać składkę za licencję klubową
Na konto: Polski Związek Gimnastyczny 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 Wysokość składki sprawdź tutaj: Uchwała nr 194 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, licencji i innych opłat na rok 2023 (2342 pobrania)

2
Dokumenty
Przygotuj:
- potwierdzenie wpłaty składki za licencję klubową
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
- jeśli uległ zmianie, to również odpis statutu lub umowy spółki potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją
Wypełnij:
- Wniosek - Licencja Klubowa 2023 (704 pobrania) (wydrukuj i wypełnij pisemnie)
- karta informacyjna klubu (wypełnij komputerowo, wydrukuj i podpisz)

3
Zeskanuj i wyślij

Powyższe dokumenty zeskanuj (w formacie .pdf) Na adres mailowy: licencje@pzg.pl
Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości.
Oryginały zachowaj – muszą być archiwizowane w klubie i okazane w przypadku kontroli.

4
Zaczekaj na akceptację

W ciągu 21 dni, poinformujemy Ciebie o akceptacji Twojego wniosku.
Wniosek o licencję zawodniczą
  Wniosek musi być złożony przez klub zawodnika. Pamiętaj, że licencja zawodnicza może być złożona dopiero po uzyskaniu licencji klubowej.
 
1
Wpłać składkę za licencję zawodniczą
Na konto: Polski Związek Gimnastyczny 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 Wysokość składki sprawdź tutaj: Uchwała nr 194 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, licencji i innych opłat na rok 2023 (2342 pobrania)

2
Dokumenty

Przygotuj:
- potwierdzenie wpłaty składki za licencję zawodniczą
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu, wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego
Wypełnij:
- Wniosek - Licencja Zawodnicza 2023 (1807 pobrań) (wypełnij komputerowo, wydrukuj, podpisz i opieczętuj. Nie zapomnij o przyklejeniu aktualnego zdjęcia zawodnika!)
Wprowadź:
Dane zawodnika w systemie elektronicznym PZG.
Przy przedłużeniu licencji, zawodników dane umieszczamy na: Licencja zawodnicza - Lista zbiorcza - obywatelstwo polskie (545 pobrań) , Licencja zawodnicza - Lista zbiorcza - bez polskiego obywatelstwa (371 pobrań) (którą wypełnia klub) ze wskazaniem dyscypliny wiodącej.

3
Zeskanuj i wyślij

Powyższe dokumenty zeskanuj (w formacie .pdf) Na adres mailowy: licencje@pzg.pl
Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości. Oryginały zachowaj – muszą być archiwizowane w klubie i okazane w przypadku kontroli.

4
Listownie

Wydrukuj i prześlij nam podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku zawodnika (w oryginale) na adres:
Polski Związek Gimnastyczny, Ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
• W przypadku zawodnika niepełnoletniego – Pobierz tutaj
• W przypadku zawodnika pełnoletniego - Pobierz tutaj

Nie musisz wysyłać nam zgody co roku, wystarczy raz – będzie obowiązywać do czasu zmiany przepisów lub do momentu, kiedy zechcesz ją odwołać.

5
Zaczekaj na akceptację

W ciągu 21 dni, poinformujemy Ciebie o akceptacji Twojego wniosku.
Wniosek o licencję trenerską
  Pamiętaj, że licencja trenerska może być złożona dopiero po uzyskaniu licencji klubowej.
 
1
Wpłać składkę za licencję trenerską

Na konto: Polski Związek Gimnastyczny 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 Wysokość składki sprawdź tutaj: Uchwała nr 194 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, licencji i innych opłat na rok 2023 (2342 pobrania)

2
Dokumenty

Przygotuj:
- potwierdzenie wpłaty składki za licencję trenerską
- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji (ksero dyplomu trenera/instruktora sportu, potwierdzenie ukończenia certyfikowanego kursu).
Wypełnij:
- wniosek o przyznanie licencji trenerskiej (wypełnij komputerowo, wydrukuj, podpisz i opieczętuj. Nie zapomnij o przyklejeniu aktualnego zdjęcia trenera!)
- oświadczenie do Regulaminu o przyznanie licencji
Wprowadź:
Dane trenera w systemie elektronicznym PZG.
Przy przedłużeniu licencji, trenerów umieszczamy na liście zbiorczej.

3
Zeskanuj i wyślij

Powyższe dokumenty zeskanuj (w formacie .pdf) i wyślij  Na adres mailowy: licencje@pzg.pl
Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości. Oryginały zachowaj – muszą być archiwizowane w klubie i okazane w przypadku kontroli.

4
Listownie

Wydrukuj i prześlij nam podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (w oryginale) na adres:
Polski Związek Gimnastyczny
Ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Nie musisz wysyłać nam zgody co roku, wystarczy raz – będzie obowiązywać do czasu zmiany przepisów lub do momentu, kiedy zechcesz ją odwołać.

5
Zaczekaj na akceptację

W ciągu 21 dni, poinformujemy Ciebie o akceptacji Twojego wniosku.
Wniosek o licencję sędziowską
  Pamiętaj, że licencja sędziowska może być złożona dopiero po uzyskaniu licencji klubowej.
 
1
Wpłać składkę za licencję sędziowską
Na konto: Polski Związek Gimnastyczny 08 1240 1037 1111 0010 5746 5051 Wysokość składki sprawdź tutaj: Uchwała nr 194 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, licencji i innych opłat na rok 2023 (2342 pobrania)

2
Dokumenty

Przygotuj:
- potwierdzenie wpłaty składki za licencję sędziowską,
- dokument potwierdzający ukończenie kursu sędziowskiego
Wypełnij:
- wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej (wypełnij komputerowo, wydrukuj, podpisz i opieczętuj. Nie zapomnij o przyklejeniu aktualnego zdjęcia sędziego!)
Wprowadź: Dane trenera w systemie elektronicznym PZG.
Przy przedłużeniu licencji, sędziów umieszczamy na liście zbiorczej.

3
Zeskanuj i wyślij

Powyższe dokumenty zeskanuj (w formacie .pdf) Na adres mailowy: licencje@pzg.pl
Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości. Oryginały zachowaj – muszą być archiwizowane w klubie i okazane w przypadku kontroli.

4
Listownie

Wydrukuj i prześlij nam podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (w oryginale) na adres:
Polski Związek Gimnastyczny Ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa
Nie musisz wysyłać nam zgody co roku, wystarczy raz – będzie obowiązywać do czasu zmiany przepisów lub do momentu, kiedy zechcesz ją odwołać.

5
Zaczekaj na akceptację

W ciągu 21 dni, poinformujemy Ciebie o akceptacji Twojego wniosku.

Procedura wnioskowania o licencje Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej dla zawodniczek i zawodników Polskiego Związku Gimnastycznego

Procedura wnioskowania o licencję FIG

W zawodach Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej mogą startować jedynie zawodnicy i zawodniczki posiadające aktualną licencję FIG. Licencja FIG jest ważna przez 2 lata, a obowiązek pilnowania jej ważności spoczywa na zawodniku. Swoją licencję możesz znaleźć na stronie: https://www.gymnastics.sport/site/ w zakładce Licencje FIG.1
Wpłać składkę za licencję

W wysokości 200 zł (za zawodnika) na konto:
Polski Związek Gimnastyczny
08 1240 1037 1111 0010 5746 5051

Opłatę wnosi klub zawodnika.


2
Dokumenty
Przygotuj:

- skan paszportu w formacie JPG (zeskanuj go skanerem)
- kolorowe zdjęcie paszportowe formacie JPG
- potwierdzenie wpłaty składki  


Wypełnij:

- formularz obowiązkowy kandydata Obowiązkowy formularz kandydata do licencji zawodnika Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) (278 pobrań) (wypełnij komputerowo, wydrukuj i podpisz)
- Certyfikat International – Level Athletes Education Program, uzyskany po wypełnieniu testu na stronie https://adel.wada-ama.org

 

Zdjęcie paszportowe musi:
- być kolorowe
- nie zawierać filtrów, zamiany kolorów lub zamazań
- zawierać zdjęcie głowy i ramion
- być pionowe, portretowe
- być zrobione “na wprost”, bez kapelusza czy okularów
- być w formacie JPG
- mieć min. 300 x 800 pikseli, rozdzielczość min. 300 dpi i proporcje 35 x 45


3
Zeskanuj i wyślij

Wypełnione dokumenty (zeskanuj w formacie .pdf), zdjęcie paszportowe (w formacie JPG) i skan paszportu (w formacie JPG) wyślij na adres mailowy: licencje@pzg.pl

Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości.

Zachowaj oryginały!


4
Wniosek licencyjny

Po wstępnej akceptacji na maila podanego w formularzu prześlemy Ci wypełniony wniosek licencyjny. Sprawdź go, wydrukuj i podpisz (w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica).


Prześlij go do nas listownie na adres:

Polski Związek Gimnastyczny
Ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


5
Licencja
  • Twoja licencja będzie ważna 2 lata (od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez FIG).
  • O przedłużenie licencji możesz wnioskować najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia.
  • Informacje o licencjach i dacie ich ważności możesz sprawdzić na stronie internetowej FIG w sekcji: Licencje FIG.
  • Jeśli w ciągu miesiąca od wysłania dokumentów Twoja licencja nadal nie będzie ważna - skontaktuj się z nami.
  • Pamiętaj, że licencja jest ważna jedynie z paszportem - w przypadku jego zmiany koniecznie uaktualnij swoje dane (wyślij nam skan nowego paszportu).
Procedura przedłużenia licencji FIG

O przedłużenie ważności licencji należy wnioskować najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia. W przypadku braku ważności licencji FIG, koszty wyjazdu zawodnika lub zawodniczki w reprezentacji na zawody międzynarodowe pokrywać będzie klub, do którego należy zawodnik.1
Wpłać składkę za licencję

W wysokości 200 zł (za zawodnika) na konto:
Polski Związek Gimnastyczny
08 1240 1037 1111 0010 5746 5051

Opłatę wnosi klub zawodnika.


2
Dokumenty
Przygotuj:

- skan paszportu w formacie JPG (zeskanuj go skanerem)
- potwierdzenie wpłaty składki  


Wypełnij:

- Certyfikat International – Level Athletes Education Program, uzyskany po wypełnieniu testu na stronie https://adel.wada-ama.org

 

3
Zeskanuj i wyślij

Wypełnij Obowiązkowy formularz kandydata do licencji zawodnika Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) (278 pobrań) i skan paszportu (w formacie JPG) wyślij na adres mailowy: licencje@pzg.pl

Zwróć uwagę na to, aby dokumenty były czytelne i w dobrej jakości.

Zachowaj oryginały!


4
Wniosek licencyjny

Po wstępnej akceptacji na maila podanego w formularzu prześlemy Ci wypełniony wniosek licencyjny. Sprawdź go, wydrukuj i podpisz (w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica).


Prześlij go do nas listownie na adres:

Polski Związek Gimnastyczny
Ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


5
Licencja
  • Twoja licencja będzie ważna 2 lata (od momentu akceptacji pełnej dokumentacji przez FIG).
  • O przedłużenie licencji możesz wnioskować najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed datą jej wygaśnięcia.
  • Informacje o licencjach i dacie ich ważności możesz sprawdzić na stronie internetowej FIG w sekcji: Licencje FIG.
  • Jeśli w ciągu miesiąca od wysłania dokumentów Twoja licencja nadal nie będzie ważna - skontaktuj się z nami.
  • Pamiętaj, że licencja jest ważna jedynie z paszportem - w przypadku jego zmiany koniecznie uaktualnij swoje dane (wyślij nam skan nowego paszportu).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem licencji

Katarzyna Zabierowska

Dział licencji


licencje@pzg.pl
570 109 818 (pn.-pt. 8:00-14:00)