TAURON Puchar Polski seniorów i juniorów w Skokach na trampolinie, w Skokach na ścieżce i PMT

Komunikat organizacyjny

24-25.11.2023 Poznań

1. Organizator:
* Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
* Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa SMS ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

3. Zakwaterowanie: Hotel Sunny ul Kowalewicka 12B tel.795987788 kolacja i śniadanie – hotel /sam obiad 25 zł na hali, koszt całego osobodnia 165 zł, / Hotel 3,5 km od hali /

4. Zgłoszenia
Zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2023. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

Zgłoszenie do zawodów do dnia 31.10.2023

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2023 r. opłata kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto KS AZS-AWF Poznań
PKO BP 90 1020 4027 0000 1302 0031 1779
– pozostałe opłaty startowe 120 zł na podane wyżej konto również do 10.11.2023 r.

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 24.112023 do obiadu w dniu 25.11.2023. należy dokonać do dnia 10.11.2023 przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących / koszt obiadu 25 zł./

7. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2023 na adres: klub@po.home.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

8. Akredytacja: treningi i zawody
– akredytacja 24.11.2023 na hali zawodów w godzinach 15.00-19.00
– zawody zostaną rozegrane 24.11.2023 skoki na scieżce oraz PMT
– trampolina zostanie rozegrana 25.11.2023
– szczegółowy plan treningów i zawodów zostanie podany w terminie późniejszym

9. Odprawa techniczna i sędziowska: piątek godz. 17.15 Hala sportowa

10. Warunki startu:
– zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2022-2024 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG 120,00 zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2023 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Pliki do pobrania

Data

25 lis 2023

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Jarochowskiego 62 60-249 Poznań
Kategoria

Organizator

KS AZS-AWF Poznań
Email
klub@po.home.pl

Comments are closed.