Pierwszy Krok Sportowy i Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej

Komunikat nr 2

Opisy układów proszę przesyłać do:
• Katarzyna Chlebisz k.chlebisz@interia.pl ( 3-ki dziewcząt i 2-ki mieszane) oraz
• Michał Adamczyk michal.adamczyk.ma@gmail.com ( 2-ki dziewcząt, 2-ki chłopców, 4-ki chłopców)
w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2019

Ważne
Turniej w Skokach na Ścieżce odbędzie się w jeden dzień (sobota)


Uwaga!

Termin zgłoszeń został przedłużony do dnia 11.03.2019 r.


Ogólnopolskie Zawody Pierwszy Krok Sportowy w Akrobatyce Sportowej i Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej w programie kl. Youth i Skokach na Ścieżce w kl. III i II
29-31.03.2019 Mikołów

Komunikat organizacyjny

1. Organizator:
– KS AKRO-GYM Mikołów, MOSiR Mikołów, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 56, tel. 535259024, 884980292, e-mail: akrogym.mikolow@gmail.com
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 570990303, e-mail:kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów: Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1a

3. Zakwaterowanie i wyżywienie (decyduje kolejność zgłoszeń):
– hotel – koszt osobodnia 100,00 zł.
– hotel – koszt osobodnia 110,00 zł.
– hotel – koszt osobodnia 120,00 zł.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia 10.03.2019 r., za pomocą system.pzg.pl

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji 29.03.2019 r. do obiadu 31.03.2019 r. z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2019 r.
– możliwa płatność przelewem przed zawodami: nr rachunku 39 84360003 0000 0026 6953 0001 lub gotówką przy akredytacji.
– zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie i wyżywienie, bez konsekwencji finansowych, do dnia 20.03.2019 r.
Nie wywiązanie się z w/w terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

6. Akredytacja: 29.03.2019 / piątek / w godz. 15:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1a.

7. Treningi: 29.03.2019 / piątek / w godz. 15:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1a.

8. Odprawa techniczna i sędziowska: 29.03.2019 / piątek / godz. 18:30, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1a.

9. Warunki startu:
Zgodnie z Regulaminem PZG 2019:
– opłacenie kosztów pobytu
– opłacenie startowego – 70,00 zł oraz opłaty regulaminowej – 300,00 zł od klubu
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– posiadanie aktualnych licencji zawodników
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2019
– posiadanie ubezpieczenia NNW
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2019 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Uwaga!
– w przypadku małej ilości zawodników na ścieżce przewiduje się możliwość rozegrania zawodów jednodniowych,
– opisy układów zespołów – w terminie późniejszym zostanie podany adres mailowy, muzyka- do 24.03.2019 na adres: akrogym.mikolow@gmail.com,
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

29 mar 2019 - 31 mar 2019

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala Sportowa MOSiR w Mikołowie
ul. Bandurskiego 1a, 43-190 Mikołów

Comments are closed.