5 grudnia 2020

Seminaria internetowe

European Gymnastics zaprasza do udziału w drugiej serii seminariów internetowych, rozpoczynających się w przyszłym tygodniu. Tym razem oferujemy 13 seminariów internetowych w 6 dyscyplinach: Gimnastyka […]
27 listopada 2020

List otwarty do całego środowiska sportów gimnastycznych w Polsce

Polski Związek Gimnastyczny na prośbę Sekretarza Komisji Rewizyjnej przesyła otwarty list i wniosek dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów celem odwołania Prezesa PZG i Zarządu […]
13 listopada 2020

Regulamin konkursu na Trenera Głównego gimnastyki sportowej kobiet na lata 2021 – 2024

Termin rozpoczęcia pracy – od 02.01.2021 r. Wymagania stawiane wobec kandydata: 1. Minimum średnie wykształcenie, 2. Tytuł instruktora lub trenera co najmniej II klasy w […]
12 listopada 2020

Wyjaśnienie dot. zawieszenia Polskiego Związku Gimnastycznego w prawach członka Europejskiej Federacji

Zarząd PZG przedstawia wyjaśnienie dot. zawieszenia Polskiego Związku Gimnastycznego w prawach członka Europejskiej Federacji. Stanowisko zostało wysłane do europejskich federacji, natomiast w dniu 18.11.2020 zostanie […]