XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach halowych Zachodniopomorskie 2023 – Trampolina

Komunikat organizacyjny nr 3

Zielona Góra – Drzonków 12-13.05.2023r.

 

 


Komunikat organizacyjny nr 2

Zielona Góra – Drzonków 12-13.05.2023r.

Miejsce zawodów: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra,, ul. Drzonków-Olimpijska 20, Hala Tenisowa

Kierownik zawodów: Radosław Walczak e-mail: uksas@poczta.onet.pl, tel. 605422600

Zgłoszenia:
1. Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń, zgody na udział w Finale OOM wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Każda ekipa składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób funkcyjnych – koordynator sportu.

2. Każda ekipa województwa składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a pozostałych osób funkcyjnych – koordynator sportu.
Zgłoszenia ekip województw, dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS) na drukach, które są do pobrania ze strony XXIX OOM: www.zachodniopomorskie2023.pl (zakładka „do pobrania”:
Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji województw należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adresy: organizatora: zgloszenia@zachodniopomorskie2023.pl , biura wyników: mpikierski@wp.pl, oraz adres elektroniczny bezpośredniego organizatora uksas@poczta.onet.pl do dnia 30.04.2023r
Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie najlepiej kurierem lub przesłać listownie (polecony-priorytet) na adres: Zachodniopomorska Federacja Sportu Al. Wojska Polskiego 246, 71-346 Szczecin
Trenerzy zawodników oraz kierownicy ekip są zobowiązani niezwłocznie poinformować o braku możliwości uczestnictwa danego zawodnika w Finałach OOM. Powyższa informacja umożliwi start zawodnikom z rezerwy. Informacje proszę wysyłać drogą mailową na adres: uksas@poczta.onet.pl , m.starczynski@pzg.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra,, ul. Drzonków-Olimpijska 20

Akredytacja:
Miejsce akredytacji: Duża Hala Tenisowa WOSiR Drzonków ul. Olimpijska 20, sala nr 14, 12.05.2023r godz. 15.00 – 18.00

Ubezpieczenie
Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu. Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).
Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Konferencja techniczna i sędziowska
Duża Hala tenisowa WOSiR Drzonków ul. Olimpijska 20, sala nr 14, 12.05.2023r godz.19.00

Ramowy program zawodów

12.05.2022 r. / piątek/- trening
15.00 – 18.00 – Trening otwarty
13.05.2022 r. / sobota/
8.40 – 9.20 trening klasa Mł. Kobiet
9.30 – Uroczyste otwarcie OOM
9.50 – Eliminacje – kl. Mł. kobiet
10.50 – Finał kl. Mł. kobiet
11.00 – trening klasa Mł. mężczyzn
11.40 – Eliminacje kl. Mł. mężczyzn
12.40 – Finał kl. Mł. mężczyzn
12.50 – trening klasa III kobiet
13.30 – Eliminacje kl. III
14.30 – Finał kl. III kobiet
14.40 – trening klasa III mężczyzn
15.40 – Eliminacje kl. III mężczyzn
16.40 – Finał kl. III mężczyzn
17.00 – Dekoracje oraz ceremonia zamknięcia OOM

(Program zawodów może ulec zmianie)

 

 
 

 

 

Pliki do pobrania

Data

12 maj 2023 - 13 maj 2023

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

WOSiR Drzonków
Olimpijska 20, Drzonków, Zielona Góra
Kategoria

Comments are closed.