XIII Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej


Zmiana sędziego trudności dwójek: WP/MP/MxP.

Michał Adamczyk michal.adamczyk.ma@gmail.com. Opisy, które zostały wysłane wcześniej zostały przekazane.

Plan treningów

Powołanie sędziowie ACRO Grand Prix 2021 aktualizacja15.11.2021Komunikat  nr 2

Opisy układów należy przesłać do 15.11.2021 r. / poniedziałek / na adres:
mariolaglan@wp.pl – WG / MG

Komunikatu nr. 1A

Vice prezes d/s akrobatyki PZG pan Jan Wieteska zaprasza wszystkich  trenerów, sędziów oraz osoby zainteresowane na spotkanie w piątek 19.11.2021 o godz. 20:30 na sali konferencyjnej w hali zawodów w celu omówienia spraw dotyczących spraw sekcji Akrobatyki oraz zadań na najbliższy rok. W spotkaniu weźmie udział Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego pan Leszek Blanik.

Zarząd Sekcji AS informuje, iż podjęto decyzję o zastosowaniu okresu przejściowego w stosowaniu nowych przepisów obowiązujących na lata 2022-2024 i w związku z tym
podczas zawodów Grand Prix w Łańcucie błędy wynikające z niedostosowania elementów indywidualnych zgodnie z nowymi przepisami nie będą karane (nie dotyczy to złej kolejności wykonywania elementów indywidualnych bądź elementów dwójkowych/zespołowych).


Komunikat organizacyjny nr 1

XIII Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej / senior od lat 14, grupy wiekowe 12 – 19 ; 11 – 18; 10 – 16 oraz klasa II /

Termin i miejsce zawodów: 19 – 21.11.2021 r., Łańcut

1. Organizator:
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 507 990 303, e-mail:kontakt@pzg.pl
– Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie, 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a, tel. 608 335 660, e-mail: tkaplita@poczta.onet.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

3. Zakwaterowanie i wyżywienie / decyduje kolejność zgłoszeń /:
– hotele / pensjonaty * koszt osobodnia 120,00 zł
– hotele ** , koszt osobodnia 135,00 zł.
– hotele ***, koszt osobodnia 150,00 zł.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać poprzez system PZG https://system.pzg.pl
– zgłoszenia wstępne do 03.11.2021 r.
– zgłoszenia ostateczne do 12.11.2021 r.

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji 19.11.2021 r. do obiadu 21.11.2021 r. z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących / wstępne do 03.11.2021 r., ostateczne do 12.11.2021 r. /
– koszt osobodnia : 120,00 zł lub 135,00 zł lub 150,00 zł., startowe: 80,00 zł., opłata regulaminowa – 300,00 zł., płatne przelewem do 12.11.2021 r. : nr rachunku 04 1020 4391 0000 6102 0074 5083 lub po uzgodnieniu z organizatorem gotówką w czasie akredytacji

6. Akredytacja: 19.11.2021 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57
7. Treningi: 19.11.2021 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57. Harmonogram treningów dla poszczególnych klubów zostanie podany w komunikacie nr 3

8. Odprawa techniczna i sędziowska: 19.11.2021 / piątek /: godz. 19:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57 lub on – line

9. Warunki startu, zgodnie z Regulaminem PZG 2021:
– opłacenie kosztów pobytu, opłaty regulaminowej, startowego
– posiadanie aktualnych licencji zawodników, klubu i trenerów
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– opłacenie składki rocznej do PZG
– zgłoszenie zawodników do PZG na 2021 rok
– posiadanie ubezpieczenia NNW

Uwaga!
– Pliki z muzyką należy przesłać do 12.11.2021 r., na adres: marita.schontag@gmail.com
– Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, osoby pełnoletniej dotyczące COVID-19 oraz inne oświadczenia zostaną przekazane w komunikacie nr 1
– Termin i adres przesłania opisów układów zostanie podany w komunikacie nr 2
– W związku z zagrożeniem epidemicznym w trakcie zawodów stosowane będą ograniczenia, wytyczne i zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zalecenia i wytyczne odpowiednich służb i organów, w tym służb sanitarnych.
– Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca zawodów.

Data

20 lis 2021 - 21 lis 2021

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa

Lokalizacja

Hala Sportowa MOSiR w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut

Organizator

Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie
Telefon
608 335 660
Email
tkaplita@poczta.onet.pl

Comments are closed.