Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zostaje zwołane na dzień 10 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 w I terminie, 18.15 w II terminie w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 a, Hala Sportowa Wilanów.
Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w celu przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności za rok 2020 poprzedzonego badaniem przez biegłego rewidenta, nakłada na nas ustawa o rachunkowości oraz § 21 pkt. 2 Statutu PZG.
W związku z powyższym prosimy o przekazanie do PZG drogą elektroniczną na adres – kontakt@pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. nazwisk delegatów wg klucza (§ 20 pkt. 3 Statutu PZG), którzy z ramienia Klubu/Okręgu będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym
Szczegółowy porządek i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz materiały prześlemy w terminie późniejszym.

Data

10 wrz 2021

Czas

18:00 - 21:00

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Gimnastyka Artystyczna,
Gimnastyka Sportowa Kobiet,
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn,
Skoki na Trampolinie

Organizator

PZG
Telefon
+48 570 990 303
Email
kontakt@pzg.pl
Strona WWW
pzg.pl

Comments are closed.