Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego – Akrobatyka i Trampolina

1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. fax: 68 324 84 59, 603 868 930, 603 868 931 e- mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa tel. +48 794 408 56, e-mail: kontakt@pzg.pl
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
2. Miejsce zawodów: Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22 Zielona Góra
3. Zakwaterowanie :
– Motel 118, Zielona Góra
– Hotelik sportowy SAS Zielona Góra
– Hotelik OHP, Zielona Góra – Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Zielona Góra

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę PZG (system.pzg.pl, zakładka Kalendarz, login i hasło takie jak do licencji PZG) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2017

Przedłużony został termin zgłoszeń na Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Zielonej Górze do dnia 30.05.2017 (wtorek) do godz. 15:00.

Zgłoszenie do zawodów

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
od kolacji w dniu 16.06.2017 do obiadu w dniu 18.06.2017 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2017 przez stronę PZG z podaniem ilości kobiet , mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących.
Koszt osobodnia (nocleg + wyżywienie):
1) Motel 118 ul. Zjednoczenia 118, Zielona Góra / 110 zł
2) Hotelik sportowy SAS ul. Urszuli 22, Zielona Góra / 90 zł
3) Hotelik OHP, ul. Ludwika Zamenhofa 1, Zielona Góra / 100 zł
4) Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 25 / 80 zł
Dodatkowy obiad w dniu 16.06.2017/ 13 zł
Możliwość płatności przelewem przed zawodami lub gotówką przy akredytacji.
Konto bankowe: mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
6. Akredytacja: 16.06.2017, piątek od godz. 15.00 do godz. 18:00 – Biuro SAS
7. Treningi: otwarty: 16.06.2017 od godz. 15.00 do godz. 18.30
8. Odprawa techniczna i sędziowska: 16.06.2017 piątek godz. 19.00
9. Warunki startu:
Zgodnie z regulaminem PZG 2017 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego / 50 zł – opłata sędziowska / 300 zł / ( dotyczy klubów zgłoszonych do startu, zgodnie z decyzją Zarządu PZG
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2017
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2017 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
Pliki z muzyką prosimy przesyłać na adres lubek@e.pl z adnotacją do dnia 10.06.2017
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 16 – 18.06.2017 –
NAZWA KLUBU, KONKURENCJA, KATEGORIA WIEKOWA, IMIONA I NAZWISKA ZAWODNIKÓW

Opisy układów prosimy przesyłać na adres:

archiwistka@interia.pl (męskie)
antoniewiczrafal@gmail.com (żeńskie)

Data

16 cze 2017 - 18 cze 2017

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra
Kategoria

Organizator

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
Telefon
603 868 931
Email
sas@akrobatyka.zgora.pl
Strona WWW
https://akrobatyka.zgora.pl/

Comments are closed.