Puchar Polski i Eliminacje B do OOM – Trampolina

Komunikat organizacyjny

Poznań 07-08.04.2017

1. Organizator:

 • Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań; e-mail: klub@po.home.pl
 • Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok. 54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:

3. Zakwaterowanie: Bursa Szkolna Nr. 2 ul. Czeremchowa 22 tel. 61 8321416

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. marca 2017. (Stary system PZAS)

zgłoszenie do zawodów

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie: od kolacji w dniu 07.04.2017 do obiadu w dniu 08.04.2017 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2017 na powyżej wymieniony adres z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących
Koszt osobodnia: 95 złotych
Płatne podczas akredytacji

6. Zmiany w zamówieniu do dnia 31.03.2017.
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

7. Akredytacja: 07.04.2017, piątek od godz. 15.00 – 18.00 / HALA SPORTOWA
8. Treningi: 07.04.2017 godz. 15.00 – 18.00
9. Odprawa techniczna i sędziowska: 07.04.2017 piątek godz. 19.30 w miejscu zakwaterowania.
10. Warunki startu:

 • Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2017 dla poszczególnych kategorii wiekowych
 • opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych
  70,00zł – junior, senior
  50,00zł – młodzik, junior młodszy
 • posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
 • opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
 • posiadanie aktualnej licencji klubowej
 • posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
 • posiadanie licencji zawodników
 • posiadanie ubezpieczenia NW
 • zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2016 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

 • kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100 zł
 • wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Komitet organizacyjny

Data

07 kwi 2017 - 08 kwi 2017

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala sportowa AWF Poznań
Hala sportowa AWF ul. Królowej Jadwigi 27/29, Poznań

Organizator

KS AZS-AWF Poznań
Email
klub@po.home.pl

Comments are closed.