Puchar Polski w Skokach na trampolinie w Skokach na ścieżce i Podwójnej mini trampolinie, Kwalifikacja A do OOM

Komisje sędziowskie – Puchar Polski nr 1 / Kwalifikacja A do OOM


Komunikat organizacyjny

Puchar Polski nr 1 w Skokach indywidualnych na Trampolinie w Skokach na ścieżce i Podwójnej mini trampolinie
Kwalifikacja A do OOM
22-24.03.2019

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr. 72 ul. Newtona 2

3. Zakwaterowanie:
Bursa Szkolna Nr. 2 ul. Czeremchowa 22 tel. 61 8321416 – koszt 100 zł
Hotel Łozowa ul. Łozowa 78 tel. 61 8321861 – koszt 120 zł

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać na adres system.pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.lutego 2019

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
od kolacji w dniu 22.03.2019 do obiadu w dniu 24.03.2019 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 z podaniem
ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących
Płatne podczas akredytacji

6. Zmiany w zamówieniu dotyczące zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 10.03.2019. Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

7. Akredytacja: 22.03.2019, piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00 / HALA SPORTOWA

8. Treningi:
w dniu 22.03.2019 godz. 15.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 22.03.2019 piątek godz. 20,00 w miejscu zakwaterowania ul. Czeremchowa 22

10. Warunki startu:
– Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2019 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych – 70,00zł – junior, senior – 50,00zł – młodzik, junior młodszy
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
– Po raz pierwszy zostaną przeprowadzone zawody w Podwójnej Mini Trampolinie w klasie III i młodzieżowej. Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2019 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

22 mar 2019 - 24 mar 2019

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr. 72, Poznań
ul. Newtona 2, 60-161 Poznań

Comments are closed.