Puchar Polski seniorów i juniorów w Skokach na trampolinie, w Skokach na ścieżce i PMT

Komunikat organizacyjny

04-05.11.2022 Poznań

1. organizator:
– Klub sportowy AZS-AWF Poznań ul. św. Rocha 9 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa SMS ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

3. Zakwaterowanie i wyżywienie:
a) Hotel Sunny (***) ul. Kowalewicka 12b 60-002 Poznań koszt 160 zł
b) Hotel Campanile ul. św. Wawrzyńca 96 60-594 Poznań koszt 160 zł

4. Zgłoszenia
Zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2022 za pomocą systemu internetowego PZG www.system.pzg.pl

Zgłoszenie do zawodów do dnia 16.10.2022

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2022 r. opłata kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto KS AZS-AWF Poznań PKO BP 90 1020 4027 0000 1302 0031 1779
– pozostałe opłaty startowe – 80zł i regulaminowa – 300 zł – na podane wyżej konto również do 15.10.2022

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 04.11.22 do obiadu w dniu 05.11.2022. należy dokonać do dnia 20.10.22 przez stronę pzg : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących

7. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022 na adres: klub@po.home.pl nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

8. Akredytacja: treningi i zawody
– 04.11.2022 – w godzinach 14.00-15.30
– trening skoków na ścieżce i pmt w godzinach 14.00-15.30
– zawody skoki na ścieżce i pmt godz.15.30 – 17.30
– dekoracja skoków na ścieżce i pmt
– trening trampoliny godz. 17.45 – 20.00
– 05.11.2022 trening trampoliny godz. 8.30– 10.00
– 05.10.2022 zawody trampoliny godz. 10.15 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: piątek godz. 17.30 hala sportowa

10. Warunki startu:
– dołączenie oświadczeń każdego uczestnika dotyczących covid – 19
– zgodnie z regulaminem fig i pzg/trampolina 2022-2024 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu pzg 80,00 zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł od każdej konkurencji
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do pzg – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie ubezpieczenia nw
– zastosowanie się do komunikatu pzg umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2022 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie zgodnie z regulaminem pzg na 2022 rok

Pliki do pobrania

Data

05 lis 2022

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala sportowa SMS - Poznań
Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań
Kategoria

Organizator

KS AZS-AWF Poznań
Email
klub@po.home.pl

Comments are closed.