Puchar Polski w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce, Eliminacje do OOM

Poznań 10-11.03.2018

Lista powołanych sędziów na Puchar Polski (924 pobrania)

 


1.Organizator:

– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań klub@po.home.pl

2. Miejsce i termin zawodów:  Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej  ul. Piotrowo 4, 61-138 Poznań
Zawody rozegrane zostaną w dniu 11 marca 2018 roku – szczegółowy program zawodów  zostanie przekazany trenerom na odprawie technicznej.
3. Zakwaterowanie:
– Bursa Szkolna Nr.2 ul. Czeremchowa 22
– Bursa Szkolna Nr.1 ul. Krakowska 17
4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego PZG: system.pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 luty 2018
5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:  od kolacji w dniu 10.03.2018 do obiadu w dniu 11.03.2018 należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 luty 2018 przez system PZG z podaniem  ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących
Koszt osobodnia: 100 złotych. Płatne podczas akredytacji.
6. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie do dnia 1 marca 2018 na adres: klub@po.home.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
7. Akredytacja: 10.03.2018 sobota od godz. 15.00 – 18.00 / Hala sportowa
8. Treningi: 10.03.2018 godz. 15.00 – 18.00
9. Odprawa techniczna i sędziowska: 10.03.2018 sobota godz. 18.15  Hala sportowa
10. Warunki startu:
– Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2018 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 70,00zł -młodzik, junior młodszy, junior i senior – posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie aktualnej licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2018 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 300 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.
Komitet organizacyjny

Mistrzostwa Polski AZS – Komunikat

Strona internetowa MP AZS

Data

10 mar 2018

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 4, 61-138 Poznań

Comments are closed.