Puchar Polski Juniora Młodszego w Skokach na trampolinie, Skokach na ścieżce, Kwalifikacja B do OOM

Covid – zbiorcze uczestnika

Covid – oswiadczenie badania,polisa

Covid – zbiorcze oswiadczenie


23-24.10 .2020 Poznań

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa SMS ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

3. Zakwaterowanie:
Bursa ul. Czeremchowa 22, 61-474 Poznań
Hotel Łozowa ul. Łozowa 78, 61-448 Poznań

4. Zgłoszenia
– obowiązkowe, wstępne, zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020r., za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl
– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10. 2020r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2020r., opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto Klubu Sportowego AZS-AWF Poznań PKO BP 90 1020 4027 0000 1302 0031 1779
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2020r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, opłata regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transza opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 17.10.2020 lub na miejscu gotówką

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 23.10.2020 do obiadu w dniu 24.10.2020r. należy dokonać do dnia 05.10.2020r, przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia:
Bursa 120zł
Hotel 130zł

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2020r na adres: Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9, 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

9. Akredytacja:
23.10.2020r, piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 / Hala Sportowa

8. Treningi:
otwarty: 23.10.2020 godz. 15.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 23.10.2020 piątek godz. 19.00
10. Warunki startu:
– dostarczenie przez każdego uczestnika / zawodnicy, trenerzy sędziowie / w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje brakiem udziału w zawodach
Oświadczenie rodziców ,prawnych opiekunów, osoby pełnoletniej COVID-19
– zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 80,00zł – młodzik, junior młodszy,
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.02.20219
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

24 paź 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Jarochowskiego 62 60-249 Poznań
Kategoria

Comments are closed.