Puchar Polski Juniora młodszego w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce, Kwalifikacja A do OOM

Z uwagi na nowe obostrzenia dotyczące imprez sportowych w poszczególnych strefach, informujemy, że impreza odbywać się będzie bez udziału publiczności.


Organizator zawodów Kwalifikacja A do OOM – PPJmł Zielona Góra 16-17.10.2020r

w celu ułatwienia procedur akredytacyjnych prosi wszystkie Kluby aby wydrukowały i przywiozły ze sobą oprócz indywidualnych oświadczeń COVID-19 (obowiązek druków COVID-19 maja również trenerzy i osoby towarzyszące np kierowcy)

załączone w niniejszym komunikacie dokumenty:

KW A ZG 2020 – zbiorcze oswiadczenie

2  KW A ZG 2020 – oswiadczenie badania,polisa

Dokumenty te pozwolą skrócić czas akredytacji i ograniczy kontakt z pracownikami biura

Jednocześnie Organizator prosi Kluby o zapoznanie się z informacja dotycząca godzin i miejsc posiłków.

Trening otwarty odbędzie się w dniu 16.10.2020 w godzinach 14.00-18.00

Godziny posiłków

 


Uwaga!

Stowarzyszeni Akrobatyki Sportowej uprzejmie informuje, że nie będziemy kwaterować uczestników zawodów w Internacie Szkolnym.
Spowodowane jest to zakazem wydanym przez władze miasta Zielona Góra, na wynajmowanie obiektów szkolnych ze względu na sytuację epidemiczną.
W związku z ogromnymi problemami z miejscami noclegowymi, cena każdego noclegu (z wyżywieniem) to 130 zł.
Przepraszamy za utrudnienia z tym związane, lecz jest to sytuacja niezależna od organizatora.

 


1. Organizator:
* Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
* Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl
* UKS AS Zielona Góra , 65-465 Zielona Góra, Urszuli 22 Zielona Góra

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra

3. Zakwaterowanie:
Intarnat ZSOiS ul. Wyspiańskiego 23, 65-001 Zielona Góra
Hotelik sportowy SAS ul.Urszuli 22, Zielona Góra

4. Zgłoszenia
– obowiązkowe, wstępne, zgłoszenie ilościowe noclegów z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2020r. przez system PZG – zamówienia noclegów.
– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09. 2020r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2020r., opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze nr konta : mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, opłata regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transza opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 12.09.2020 lub na miejscu gotówką

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 16.10.2020 do obiadu w dniu 17.10.2020r. należy dokonać do dnia 27.09.2020r, przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia:
Internat ZSOiS / 120zł
Hotelik sportowy SAS/130zł

Dodatkowy obiad w dniu 16.10.2020 płatności na miejscu gotówka lub kartą w Barze Akrobatów ( konieczna rezerwacja przy zgłoszeniu wstępnym)

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2020r na adres: sas@akrobatyka.zgora.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

W przypadku wycofania zawodników, trenerów lub osób towarzyszących po ostatecznym terminie zgłoszeń dany klub jest zobowiązany uiścić opłatę startową i 50% kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli przedstawione zostaje zwolnienie lekarskie klub pokrywa tylko opłatę startową.
W przypadku dokumentu stwierdzającego pobyt na kwarantannie lub COVID-19 kluby nie ponoszą żadnych kosztów.

9. Akredytacja:
16.10.2020r, piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 / BIURO SAS

8. Treningi:
otwarty: 16.10.2020 godz. 14.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 16.10.2020 piątek godz. 18.30

10. Warunki startu:
– dostarczenie przez każdego z uczestników ( zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje brakiem udziału w zawodach

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów, osoby pełnoletniej COVID-19 (819 pobrań)

– zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 80,00zł – młodzik, junior młodszy, junior i senior
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019r.
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

17 paź 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra
Kategoria

Organizator

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
Telefon
603 868 931
Email
sas@akrobatyka.zgora.pl
Strona WWW
https://akrobatyka.zgora.pl/

Comments are closed.