Ogólnopolskie Zawody Młode Talenty w Skokach na Trampolinie, Ścieżce oraz PMT

Komunikat Organizacyjny nr 1

1. Nazwa imprezy: Młode Talenty (TRA, TUM, PMT)

2. Termin: 12-13.11.2022 r.

3. Miejsce zawodów: 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 53,

4. Organizator:
– KS Beskid, ul. Kwiatowa 5, 34-220 Maków Podhalański; e-mail k.sportowy.beskid@gmail.com tel: 519522487
– Małopolski Związek Akrobatyki Sportowej,
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok. 54; e-mail: kontakt@pzg.pl

5. Kategorie wiekowe zawodów: Junior Młodszy – Kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem zawodów.

6. Zakwaterowanie i wyżywienie: od kolacji w dniu 12.11.2022 do obiadu w dniu 13.11.2022, zgłoszenia należy dokonać do dnia 28.10.2022 r. należy dokonać poprzez stronę PZG: https://system.pzg.pl  z podaniem liczby dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca)

7. Noclegi
1. Noclegi Silver – 14.1 km od hali Adres:Zawoja 1185, 34-222 Zawoja
2. Noclegi Malik Zawoja – 14.1 km od hali Adres:34-222 Zawoja 1518
Koszt noclegu wraz kolacją dnia 12.11.2022 oraz śniadaniem i obiadem 13.11.2022 150 zł

8. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego PZG: https://system.pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.11.2022 r.

Zgłoszenie do zawodów do dnia 04.11.2022

9. Opłaty: płatność za zakwaterowanie i wyżywienie oraz regulaminowe (300 zł każdy konkurencja) oraz startowe (80zł/os) do dnia 4.11.2022 r. przelewem na konto Małopolskiego Związku Akrobatyki Sportowej nr konta bankowego:
79 1140 2004 0000 3002 7488 1033

10. Akredytacja: 12.11.2022 / sobota / w godz. 16:00 – 18:30, 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 53

11. Treningi: 12.11.2022 / sobota / w godz. 16:00 – 19:00, 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 53

12. Odprawa techniczna i sędziowska: 12.11.2022 / sobota / o godz. 18:30, 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 53

13. Warunki startu:

Zgodnie z przepisami PZG i Ustawy o Sporcie wg załączonych oświadczeń:
– dołączenie oświadczeń każdego uczestnika dotyczących COVID-19 (obowiązkowe)
– opłacenie kosztów pobytu 150 zł
– opłacenie startowego 80,00 zł
– opłata regulaminowa 300 zł osobno dla trampoliny, skoków i PMT
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– posiadanie licencji klubowej
– posiadanie licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2022
– posiadanie ubezpieczenia NNW

14. Ubezpieczenia – organizator nie ponosi kosztów w przypadku wypadków, dlatego też uczestnicy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Organizator zapewnia na miejscu pierwszą pomoc. Zawodników obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich.

Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca zawodów.

Kierownik Zawodów: Robert Dziedzic

Pliki do pobrania

Data

12 lis 2022 - 13 lis 2022

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Comments are closed.