Ogólnopolskie Zawody Akrobatyki sportowej pn. Pierwszy krok sportowy i Turniej w klasie II, youth, age group 11-16

Komunikat nr 2

 


Komunikat organizacyjny 1.0

Termin: 17 – 19.03.2023

Miejsce zawodów: Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. al. Niepodległości 4 , Inowrocław

Organizator:
– Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej Akro Sól Inowrocław, ul. Harcerstwa Polskiego 6/6 , 88 – 100 Inowrocław, tel. 606 393 678 , e-mail: albin.grablewski@wp.pl
– Polski Związek Gimnastyczny ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 570 990 303 , e-mail: kontakt@pzg.pl

Patronat honorowy:
– Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Elżbieta Piniewska
– Starosta Powiatu Inowrocławskiego – Wiesława Pawłowska
– Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard Brejza

Program zawodów:
17.03.2023 (piątek): Treningi ekip (wg planu treningów). W przypadku dużej ilości startujących start możliwy w piątek. Odprawa techniczna trenerów i sędziów: informacje w osobnym komunikacie.
18.03.2023 (sobota): Starty wg programu minutowego; Uroczyste Otwarcie
19.03. 2023 (niedziela): Starty wg programu minutowego; Dekoracje

Do finałów kwalifikuje się:
– Pierwszy krok sportowy: zgodnie z regulaminem PZG obowiązującym w roku startu.
– Ogólnopolski Turniej w Klasie II, Youth oraz AGE 11-16 : max 12 zespołów; każda konkurencja, niezależnie od ilości startujących.

Kategorie wiekowe:
Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach Akrobatyki Sportowej: 2-ki kobiet, 2-ki mężczyzn, 2-ki mieszane, 3-ki kobiet i 4-ki mężczyzn wg regulaminu PZG na rok 2023 w klasie III (trzeciej), II (drugiej), Youth oraz AGE 11-16. W AGE GROUP 11-16 dopuszcza się do startu zawodników o 1 rok niższy niż przewiduje przedział wiekowy.

Zakwaterowanie i wyżywienie: (decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona)
Niepubliczna Bursa Szkolna – Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 34, Koszt 150 zł /os/ noc z wyżywieniem
Zajazd u Piasta Kołodzieja – Kruszwica, ul. Zamkowa 10 ( 15 km) Koszt 170 zł /os/ noc z wyżywieniem
Pałac w Kobylnikach, Kobylniki 2, 88-150 Kruszwica ( 15 km), Koszt- Pałac 180 zł /os/ noc z wyżywieniem Koszt- Internat 150 zł /os/ noc z wyżywieniem
Hotel Crystal Janikowo, ul. Topolowa 15, 88-160 Janikowo, ( 16 km), Koszt 200 zł /os/ noc z wyżywieniem

1. Organizator nie zapewnia transportu.
2. Śniadanie i kolacja w miejscu zamieszkania, obiad w hali sportowej.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 17.03.2023 do obiadu 19.03.2023 z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2023.
4. Istnieje możliwość dokupienia obiadów dla osób bez zakwaterowania po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora (więcej informacji w osobnym komunikacie)
5. Płatność przelewem dokonujemy przed zawodami do dnia 08.03.2023 na numer rachunku organizatora.
6. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie i wyżywienie bez konsekwencji finansowych do dnia 10.03.2022
7. Nie wywiązanie się z w/w terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Zgłoszenia:
Ostateczne: do dnia 10.03.23 do godz. 23:59, http://system.pzg.pl

Zgłoszenie do zawodów do dnia 10.03.2023

Opisy układów i muzyka:
Termin oraz adres do przesłania opisów układów oraz muzyki zostanie podany w późniejszym terminie.

Warunki startu
1. Opłacenie kosztów pobytu.
2. Opłacenie składki rocznej do PZG.
3. Opłacenie startowego = 120 zł/zawodnik, (za każdy start)
Startowe wzrasta o 50 zł w przypadku wykupienia zakwaterowania poza organizatorem – nie dotyczy klubów z województwa organizatora.
4. Opłata za spóźnione zgłoszenie do zawodów – 500 zł. ( na konto PZG)
5. Złożenie opisów układów po terminie – 300 zł. ( na konto organizatora)
6. Przesłanie muzyki po terminie – 100 zł. ( na konto organizatora)
7. Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
8. Posiadanie aktualnej licencji klubowej PZG.
9. Posiadanie aktualnej licencji trenerskiej PZG.
10. Posiadane aktualnych licencji zawodników PZG.
11. Zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2023.
12. Posiadanie ubezpieczenia NNW

Nagrody
1. Medale miejsca 1-3.
2. Medale i dyplomy upominkowe dla wszystkich uczestników.
3. Upominki rzeczowe miejsca 1-3 .
4. Dyplomy imienne miejsce 1-6.
5. Będzie prowadzona punktacja drużynowa klubów
– Pierwszy krok sportowy zgodnie z regulaminem PZG
– Klasa II, Youth, AGE 11-16 wg poniżej tabeli

 

Miejsce

1

2

3

4

5

6 i dalsze

Punków

16

13

10

7

4

1

Numer konta:
Płatności dokonujemy tylko przelewem na nr konta organizatora
Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej Akro Sól Inowrocław Bank Pekao SA / Inowrocław : 98 1240 1196 1111 0010 9844 2572
Wszystkie opłaty dokonujemy do dnia 08.03.2023.

Akredytacja:
17.03.2023, w godzinach treningów ekip
Hala Widowiskowo – Sportowa , ul. al. Niepodległości 4, Inowrocław

Informacje dodatkowe\;
1. Aktualne informacje, komunikaty, listy startowe będą umieszczane na stronie internetowej PZG (www.pzg.pl) oraz ITD. SPORT (www.online.itdsport.pl) Prosimy o systematyczne przeglądanie strony.
2. W dekoracji uczestniczą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3. Pozostałe dyplomy – do odebrania w sekretariacie zawodów.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas treningów i zawodów.
4. Uczestnicy muszą mieć ważne ubezpieczenie od wszelkich przypadków związanych ze startem i pobytem.
5. Wycofanie zawodnika po ostatecznym terminie zgłoszeń:
– bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości 50% kosztów zakwaterowania plus startowe;
– na podstawie zaświadczenia lekarskiego opłata w wysokości startowego;
6. Ekipy przyjeżdżają na własny koszt;
7. Sędziowie i obsługa ITD nocują w Hotelu Park , ul Świętokrzyska 107 , obok HWS

Pliki do pobrania

Data

18 mar 2023 - 19 mar 2023

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa

Comments are closed.