Ogólnopolskie Zawody Akrobatyki sportowej, Pierwszy Krok Sportowy i Turniej w kl. II

Komunikat nr 2

 

Komunikat nr 2 PKS i OTK2 18-20.03.2022 opisy i muzyka

Oświadczenie COVID osoba dorosła, pełnoletnia 18-20.03.2022

Oświadczenie COVID rodzic, opiekun 18-20.03.2022

Oświadczenie KLUBU 18-20.03.2022

 


Komunikat organizacyjny

Termin: 18 – 20.03.2022

Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. al. Niepodległości 4 , Inowrocław

Organizator:
– Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej Akro Sól Inowrocław ul. Harcerstwa Polskiego 6/6 , 88 – 100 Inowrocław, tel. 606 393 678 , e-mail: albin.grablewski@wp.pl
– Polski Związek Gimnastyczny ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 570 990 303 , e-mail: kontakt@pzg.pl

Patron honorowy
– Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Elżbieta Piniewska
– Starosta Powiatu Inowrocławskiego – Wiesława Pawłowska
– Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard Brejza

Program
18.03.2022 (piątek): Treningi ekip (wg planu treningów). W przypadku dużej ilości startujących start możliwy w piątek. Odprawa techniczna trenerów i sędziów: informacje w osobnym komunikacie.
19.03.2022 (sobota): Starty wg programu minutowego; Uroczyste Otwarcie
20.03.2022 (niedziela): Starty wg programu minutowego; Dekoracje
Do finałów kwalifikuje się: – Pierwszy krok sportowy: zgodnie z regulaminem PZG obowiązującym w roku startu. – Ogólnopolski Turniej w Klasie II; max 12 zespołów; każda konkurencja, niezależnie od ilości startujących.

Kategorie wiekowe
Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach Akrobatyki Sportowej: 2-ki kobiet, 2-ki mężczyzn, 2-ki mieszane, 3-ki kobiet i 4-ki mężczyzn wg regulaminu PZG na rok 2022 w klasie III (trzeciej) i II (drugiej)

Zakwaterowanie i wyżywienie(decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona)
– Lew Hostel – Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1, Koszt 140 zł /os/ noc z wyżywieniem 125 zł /os/ noc z wyżywieniem
– Zajazd u Piasta Kołodzieja – Kruszwica, ul. Zamkowa 10 ( 15 km), Koszt 135 zł /os/ noc z wyżywieniem
– Pałac w Kobylnikach – Kobylniki 2, 88-150 Kruszwica ( 15 km), Koszt 145 zł /os/ noc z wyżywieniem
– Hotel Crystal Janikowo, ul. Topolowa 15, 88-160 Janikowo, ( 16 km), Koszt 155 zł /os/ noc z wyżywieniem

1. Organizator nie zapewnia transportu.
2. Śniadanie i kolacja w miejscu zamieszkania, obiad w hali sportowej.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 18.03.2022 do obiadu 20.03.2022 z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2022.
4. Istnieje możliwość dokupienia obiadów dla osób bez zakwaterowania po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora (więcej informacji w osobnym komunikacie)
5. Płatność przelewem dokonujemy przed zawodami do dnia 06.03.2022 na numer rachunku organizatora.
6. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie i wyżywienie bez konsekwencji finansowych do dnia 10.03.2022
7. Nie wywiązanie się z w/w terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Zgłoszenia
Ostateczne: do dnia 27.02.2022 4.03.2022  , http://system.pzg.pl

Opis układów i muzyka
Termin oraz adres do przesłania opisów układów oraz muzyki zostanie podany w późniejszym terminie.

Warunki startu
1. Opłacenie kosztów pobytu.
2. Opłacenie składki rocznej do PZG.
3. Opłacenie startowego = 80 zł/zawodnik, (za każdy start)
4. Opłata regulaminowa (za komisję sędziowską) zgodnie z wytycznymi na rok 2022.
– 150 zł jeżeli 1 zawodnik tworzy zespół z innymi zawodnikami z innego klubu
– 300 zł kiedy klub zgłosi do zawodów od 1 do 5 zespołów
– 400 zł kiedy klub zgłosi do zawodów powyżej 5 zespołów
5. Opłata za spóźnione zgłoszenie do zawodów – 500 zł.
6. Złożenie opisów układów po terminie – 300 zł.
7. Przesłanie muzyki po terminie – 100 zł.
8. Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
9. Posiadanie aktualnej licencji klubowej PZG.
10. Posiadanie aktualnej licencji trenerskiej PZG.
11. Posiadane aktualnych licencji zawodników PZG.
12. Zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2022.
13. Posiadanie ubezpieczenia NNW
14. Przedłożenie oświadczeń COVID UCZESTNIKÓW i KLUBOWYCH (dostępne w późniejszym terminie)

Nagrody
– Medale miejsca 1-3.
– Medale i dyplomy upominkowe dla wszystkich uczestników.
– Upominki rzeczowe miejsca 1-3 .
– Dyplomy imienne miejsce 1-6.
– Będzie prowadzona punktacja drużynowa klubów
– Pierwszy krok sportowy zgodnie z regulaminem PZG

– Klasa II, wg poniżej tabeli

Numer konta
Płatności dokonujemy tylko przelewem na nr konta organizatora Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej Akro Sól Inowrocław
Bank Pekao SA / Inowrocław : 98 1240 1196 1111 0010 9844 2572
Wszystkie opłaty dokonujemy do dnia 06.03.2022.

Akredytacja
18.03.2022, w godzinach treningów ekip
Hala Widowiskowo – Sportowa , ul. al. Niepodległości 4, Inowrocław

Informacje dodatkowe
1. Aktualne informacje, komunikaty, listy startowe będą umieszczane na stronie internetowej PZG (www.pzg.pl) oraz ITD. SPORT (www.online.itdsport.pl) Prosimy o systematyczne przeglądanie strony.
2. Zawody zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym z ograniczoną ilością publiczności. Wszystkie osoby przebywające w hali zawodów i na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarnych (min: zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk). Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są zawodnicy podczas treningu i startu (zapis w punkcie 2 może ulec zmianie w zależności od obowiązujących wytycznych GIS lub MZ w okresie organizacji zawodów)
3. W dekoracji uczestniczą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3. Pozostałe dyplomy – do odebrania w sekretariacie zawodów.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas treningów i zawodów.
5. Uczestnicy muszą mieć ważne ubezpieczenie od wszelkich przypadków związanych ze startem i pobytem.
6. Wycofanie zawodnika po ostatecznym terminie zgłoszeń:
– bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości 50% kosztów zakwaterowania plus startowe;
– na podstawie zaświadczenia lekarskiego opłata w wysokości startowego;
– w związku z chorobą SARS-COV 2 – brak kary po okazaniu skierowania na kwarantannę, wyniku pozytywnego lub wypisu ze szpitala itp.
7. Ekipy przyjeżdżają na własny koszt;

Pliki do pobrania

Data

19 mar 2022 - 20 mar 2022

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa

Comments are closed.