Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na trampolinie, Mistrzostwa Polski Juniorów w Skokach na trampolinie, ścieżce i PMT

17-19.09.2021 Poznań

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa SMS ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

3. Zakwaterowanie: Hotel Łozowa ul. Łozowa 78 61-448 Poznań

4. Zgłoszenia
Zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2021. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2021 r. opłata kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto KS AZS-AWF Poznań
PKO BP 90 1020 4027 0000 1302 0031 1779
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2021 r. przelewem pozostałe opłaty startowe ( 80zł i regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 17.09.2021 do obiadu w dniu 19.09.2021. należy dokonać do dnia 27.08.2021 r, przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia:
Hotel Łozowa – 130 zł
Koszt obiadu w dniach 18 i 19 września 25 zł za obiad.

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 r na adres: klub@po.home.pl Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

9. Akredytacja:
17.09.2021 r, piątek od godz. 15.00 – 18.00 Hala Sportowa

10. Treningi: otwarty: 17.09.2021 r. godz. 15.30 – 18.00 Hala Sportowa ul. Jarochowskiego 62

11. Odprawa techniczna i sędziowska: piątek godz. 18.15 Hala sportowa

12. Warunki startu:
– dołączenie oświadczeń każdego uczestnika dotyczących COVID – 19 – zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG 80,00 zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł – posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:

Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

MMP- oświadczenie badania

oświadczenie COVIID-19-MMP

MMP- zbiorcze oświadczenie

Data

18 wrz 2021 - 19 wrz 2021

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala sportowa SMS - Poznań
Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań

Comments are closed.