Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Juniorów

Sędziowie Trampoliny i Skoków – Aktualizacja

Sędziowie Akrobatyki – Aktualizacja

Komunikat organizacyjny nr 2

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej,
Skokach na Trampolinie i Ścieżce
15-17 września 2017
1. Organizator:
– Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” Biała Podlaska
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, lok. 54; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa FAWF, 21-500 Biała Podlaska, ul. Marusarza 8

3. Opisy układów – ćwiczenia zespołowe:
Opisy układów należy przesłać do dnia 08.09.2017 na adres: licencje@pzg.pl

4. Opłata regulaminowa:
Kluby są zobowiązane do opłaty regulaminowej do organizatora:
AKROBATYKA SPORTOWA – MPJ – 300 zł.
SKOKI NA TRAMPOLINIE – MPJ i MMP – 300 zł.
SKOKI NA ŚCIEŻCE – MPJ – 300 zł.

Regulaminowa opłata, o której mowa powyżej, wnoszona jest przy akredytacji uczestników do zawodów. Niedokonanie opłaty przez klub, skutkuje brakiem możliwości udziału zawodników tego klubu w zawodach.

Koszty podróży dla sędziów powoływanych na zawody są zwracane na podstawie przedstawionego biletu II klasa pociąg pośpieszny i nie ma zwrotu za przejazd samochodem.
(Uchwala nr 17 Zarządu PZG z 23.04.2017 r.)

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie
Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce
Biała Podlaska, 15-17 wrzesień 2017

1. Organizator:
– Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” Biała Podlaska: 21-500 Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 38; tel. (83) 343 32 53; fax. (83) 343 32 53
– Polski Związek Gimnastyczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa tel. +48 794 408 565, e-mail: kontakt@pzg.pl
2. Miejsce zawodów: Hala sportowa FAWF Biała Podlaska, ul. Marusarza 8
3. Zakwaterowanie :
– Akademiki FAWF Biała Podlaska – ul. Akademicka 2
– Hotel „Złota Rybka”- ul. Zgoda 1 A
4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę PZG w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2017

Zgłoszenie do zawodów
5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
od kolacji w dniu 15.09.2017 do obiadu w dniu 17.09.2017 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2017 przez stronę PZG z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, (nr licencji zawodnika, rocznik) trenerów, sędziów, osób towarzyszących.
Koszt osobodnia (nocleg + wyżywienie):
1) Akademiki FAWF Biała Podlaska – 120 zł
2). hotel „Złota Rybka”- 120 zł
Możliwość płatności przelewem przed zawodami lub gotówką przy akredytacji.
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej – 82 8025 0007 0027 5062 2000 0010
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
6. Akredytacja: 15.09.2017, piątek od godz. 15.00 do godz. 18:00 –
Akademiki FAWF Biała Podlaska „Klub Olimpijczyka”; ul. Akademicka 2
7. Treningi: otwarty: 15.09.2017 od godz. 15.00 do godz. 19.00
8. Odprawa techniczna i sędziowska: 15.09.2017 – piątek – godz. 20.00 – Aula FAWF Biała Podlaska

9. Warunki startu:
Zgodnie z regulaminem PZG 2017 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego / 70 zł – opłata sędziowska / 300zł / (dotyczy klubów zgłoszonych do startu, zgodnie z decyzją Zarządu PZG)
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2017
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2017 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
Pliki z muzyką prosimy przesyłać na adres pawelwolosz@tlen.pl z adnotacją do dnia 20.08.2017
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 15 – 17.06.2017 rok
NAZWA KLUBU, KONKURENCJA, KATEGORIA WIEKOWA, IMIONA I NAZWISKA ZAWODNIKÓW

Opisy układów / (adres e-mail podamy w późniejszym terminie)
Koszty podróży dla sędziów powoływanych na zawody są zwracane na podstawie przedstawionego biletu II klasa pociąg pośpieszny i nie ma zwrotu za przejazd samochodem
(Uchwala nr 17 Zarządu PZG z 23.04.2017 r.)

Data

15 wrz 2017 - 17 wrz 2017

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala sportowa FAWF Biała Podlaska
ul. Marusarza 8, Biała Podlaska,

Comments are closed.