Młode Talenty w Akrobatyce Sportowej i Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej

Komunikat nr 2

Opisy układów proszę przesyłać na adres
k.chlebisz@interia.pl do dnia 23 października 2018 r.
Muzykę do układów proszę przesyłać na adres: malwa.akro.1997@interia.pl

Uwaga!

Zgłoszenia do do dnia 19.10.2018 r. –  https://system.pzg.pl


„Dla Niepodległej”

Termin zawodów: 26 – 28.10.2018 r. Łańcut

1. Organizator:
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 570 990 303 e-mail:kontakt@pzg.pl
– Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie, 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a, tel. 608 335 660, e-mail: tkaplita@poczta.onet.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa im. Józefa Witka przy ZST w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D

3. Zakwaterowanie i wyżywienie (decyduje kolejność zgłoszeń):
– bursa szkolna, koszt osobodnia 95,00 zł.
– hotele ** koszt osobodnia 110,00 zł.
– hotele *** koszt osobodnia 130,00 zł.

4. Zgłoszenia imienne odbywają się poprzez system zgłoszeń on-line https://system.pzg.pl
Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane do dnia 19.10.2018 r.

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji 26.10.2018 r. do obiadu 28.10.2018 r. z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 r.
– koszt osobodnia : 95,00 zł lub110,00 zł lub 130,00 zł., startowe – 70,00 zł., opłata regulaminowa – 300,00 zł., płatne przelewem przed zawodami: nr rachunku 04 1020 4391 0000 6102 0074 5083 lub gotówką przy akredytacji
– zmiany w zamówieniu, bez konsekwencji finansowych, do dnia 20.10.2018 r.

6. Akredytacja: 26.10.2018 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa im. Józefa Witka przy ZST w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D

7. Treningi: 26.10.2018 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa im. Józefa Witka w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D

8. Odprawa techniczna i sędziowska: 26.10.2018 / piątek / godz. 19:00, Bursa Szkolna w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D

9. Warunki startu:
Zgodnie z Regulaminem PZG 2018
– opłacenie kosztów pobytu
– opłacenie startowego – 70,00 zł., opłaty regulaminowej – 300,00 zł od klubu
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– posiadanie aktualnych licencji zawodników
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2018
– posiadanie ubezpieczenia NNW

Uwaga!
– zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2018 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach,
– opisy układów zespołów należy przesłać do 19.10.2018 na adres:……. / podamy w komunikacie nr 2 /, muzykę do 19.10.2018 na adres: ……………. / podamy w komunikacie nr 2 /

Kategorie wiekowe Turnieju:
Age Group: 10 – 16 lat, wg przepisów FIG – zgłaszamy jako 11 – 16
Junior: 11 – 18 i 12 – 19, wg przepisów FIG – zgłaszamy jako 12 – 18 i 13 – 19
Senior: minimum 14 lat, wg przepisów FIG – zgłaszamy jako klasa mistrzowska

Data

26 paź 2018 - 28 paź 2018

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa

Comments are closed.