Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na trampolinie, Skokach na ścieżce i Podwójnej mini trampolinie

Komunikat nr 2

W uzgodnieniu z Wiceprezesem ds. Trampoliny PZG, p. U. Wojtkowiak, informuję, że:

  1. W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszonych do startu zawodników, konkurencja skoków na Podwójnej Mini Trampolinie nie odbędzie się.
  2. W konkurencji skoków na ścieżce klasy mistrzowskiej nie będzie dekoracji medalami. Powodem jest mała liczba startujących /3 ZAWODNIKÓW/.
  3. Odpłatność za obiad w dniu 13.06.2021 wynosi 25 złotych. Dotyczy to tylko klubów, które nie zamówiły rezerwacji zakwaterowania. Opłatę proszę dokonać przed zawodami, na konto klubu, podane w pierwszym Komunikacie Organizacyjnym.
    Dyrektor KS AZS AWF Poznań Józef Ślusarek

 


MPS- oświadczenie badania polisa

MPS- zbiorcze oświadczenie

Oświadczenie COVIID-19

 


Komunikat organizacyjny

12-13.czerwca 2021 Poznań

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów: Hala sportowa SMS ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

3. Zakwaterowanie: Hotel Łozowa ul. Łozowa 78 61-448 Poznań

4. Zgłoszenia
Zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości kobiet i mężczyzn trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2021 opłata kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto KS AZS-AWF Poznań
PKO BP 90 1020 4027 0000 1302 0031 1779
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2021. przelewem pozostałe koszty opłata regulaminowa + startowe (300zł, 80zł) na podane wyżej konto

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 12.06.2021 do obiadu w dniu 13.06.2021 należy dokonać do dnia 31.05.2021, przez stronę PZG: system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn,
trenerów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia: Hotel Łozowa – 130zł

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 na adres: klub@po.home.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

9. Akredytacja: 12.06.2021 sobota od godz. 13.00 do godz. 18.00 Hala Sportowa

8. Treningi: 12.06.2021 godzina 13.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 12.06.2021 godz. 18.15 sala szkolna

10. Warunki startu:
– zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG 80,00 zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.
– dostarczenie przez każdego z uczestników (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje wykluczeniem z zawodów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą
dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Oświadczenie COVIID-19

Data

13 cze 2021

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala sportowa SMS - Poznań
Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań
Kategoria

Comments are closed.