Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce

Komunikat organizacyjny

1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 930, 603 868 931, e-mail: sas @akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra

3. Zakwaterowanie:
Hotelik sportowy SAS ul. Urszuli 22, Zielona Góra,
Hotel pod Dębem ul. Strzelecka 22, Zielona Góra,
Motel 118 ul. Zjednoczenia 118, Zielona Góra

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019.

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie: od kolacji w dniu 18.10.2019 do obiadu w dniu 20.10.2019 należy dokonać do dnia 30 września 2019 przez stronę j/w z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących
Koszt osobodnia:
Motel 118 / 135 zł
Hotel pod Dębem / 120 zł
Hotel pod Dębem/ Bungalow 110 zł
Semaforek / 110zł
Hotelik sportowy SAS/ 100 zł
Dodatkowy obiad w dniu 18.10.2019 /15 zł. Możliwość płatności przelewem przed zawodami lub gotówką przy akredytacji.
Konto bankowe: mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217

6. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie do dnia 4.10.2019 na adres: sas@akrobatyka.zgora.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia

7. Akredytacja: 18.10.2019, piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 / BIURO SAS

8. Treningi:
otwarty: 18.10.2019 godz. 15.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 18.10.2019 piątek, godz. 18.15

10. Warunki startu:
– Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2019 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 70,00zł – junior i senior
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2019 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

18 paź 2019 - 20 paź 2019

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra

Comments are closed.