Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce sportowej i Puchar Prezydenta m. Zielona Góra w Skokach na trampolinie i Akrobatyce

Komunikat nr 3

Komunkiat nr 3 MPS plan treningów – 25_06_21

 


Komunikat nr 2

Po weryfikacji ilości zgłoszeń mamy możliwość przeprowadzenia finałów dla klasy II i kategorii YOUTH
Starty dla nich zaczynają się w piątek o godzinie 17.00. Zespoły wykonują swoje układy eliminacyjne (YOUTH – jeden układ, II klasa – dwa układy). Finały odbywać się będą w sobotę w godzinach popołudniowych. Klasa druga zgodnie z tym co napisano w pierwszym komunikacie startować miała piątek i sobotę i tak też zostaje. Kategoria YOUTH która miała startować tylko w piątek ma możliwość startowania również w finałowej sobocie. Wiedząc, że zespoły YOUTH mogą nie mieć zamówionych noclegów, zaznaczamy że start dla tej kategorii w sobotę nie jest startem obowiązkowym. Dajemy taką możliwości. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Opisy układów i muzyka:
– przyjmowana jest tylko i wyłącznie w formacie mp3 na dnia 24.05.2021 na maila mpjzg2020@gmail.com

– muzyka powinna opisana być w następujący sposób – PRZYKŁAD
WP_11_16_BAL_KOWALSKA_NOWAK

Opisy układów:
Wysyłamy do następujących osób do dnia 24.05.2021
Zespoły seniorskie
– wszystkie dwójki – marcin.firak@gmail.com
– trójki i czwórki – k.chlebisz@interia.pl

Zespoły kategorii 11-16, klasa II i Youth
– wszystkie dwójki – mariolaglan@wp.pl
– trójki i czwórki – archiwistka@interia.pl

Plan treningów i posiłków zostanie zamieszczony w komunikacie nr 3 na koniec tygodnia

Oświadczenie COVID-19 PP i MPS

PP i MPS ilosci osob

PP i MPS 2021 – oświadczenie badania,polisa


Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce sportowej

Komunikat organizacyjny

28-30.05.2021 Zielona Góra

1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl
– UKS As Zielona Góra , 65-147 Zielona Góra, Urszuli 22 Zielona Góra

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra

3. Zakwaterowanie i koszt osobodnia:
Hotelik Sportowy SAS ul. Urszuli 22, Zielona Góra – odgórnie lokowani będą w nim sędziowie
Hotel Kadam – Zawada ul. Zielonogórska 81 – Zawada (6 km od sali zawodów) – 140 zł
ODR Kalsk – Kalsk 91 (26 km od sali zawodów) – 130 zł
Texicana – Kalsk 1E – (25 km od sali zawodów) – 140 zł
Euro-Resort – Stary Kisielin, ul. Szkolna 20 (8 km od sali zawodów) 140 zł

Mogą pojawić się dodatkowe opcje noclegowe, zależne od ilości zgłoszonych osób.

Informujemy, że organizator nie zapewnia transportu na sale oraz do hoteli!
O przydziale hoteli decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w danych hotelach mocno ograniczona!!!!

Dodatkowy obiad w dniu 28.05.2021 płatności na miejscu gotówka lub kartą w Barze Akrobatów (konieczna rezerwacja przy zgłoszeniu wstępnym – 18 zł)

4. Zgłoszenia
– obowiązkowe, wstępne, zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w terminie do dnia 09.05.2021r., za pomocą systemu internetowego PZG: system.pzg.pl  (prosimy nie zgłaszać osób postronnych i towarzyszących typu: rodzicie, działacze, widzowie itp. – ilość bazy noclegowej jest bardzo ograniczona)

– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2020r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl
– nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

5. Opłaty

– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2020r., opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze nr konta: mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2021r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, opłata regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transza opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 16.05.2021 lub na miejscu gotówką (po wcześniejszej informacji do organizatora)
– prosimy o nie uwzględnianie powołanych sędziów w zamówieniu klubowym, jedyna możliwość położenia sędziego wraz ze swoją grupą to przypadek w którym sędzia jest jedynym opiekunem

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 28.05.2021 do obiadu w dniu 30.05.2021r. należy dokonać do dnia 16.05.2021r, przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów oraz osób towarzyszących

7. Akredytacja:
28.05.2021r, piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00 / BIURO SAS

8. Treningi:
Informacja zostanie opublikowana w komunikacie nr 2 razem z harmonogramem treningów dla poszczególnych klubów .

9. Opisy układów i muzyka
Szczegóły zostaną opublikowane w komunikacie nr 2

10. Odprawa techniczna i sędziowska:
28.05.2021 piątek godz. 20.00

11. Warunki startu:
– dostarczenie przez każdego z uczestników ( zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje brakiem udziału w zawodach)
– zgodnie z regulaminem FIG i PZG 2021 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 80,00zł – młodzik, junior młodszy, junior i senior
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– uiszczona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2021 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 – płatna do PZG)
• wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości 50% kosztów zakwaterowania plus startowe
• wycofanie zawodnika po terminie na podstawie zaświadczenia lekarskiego opłata w wysokości startowego
• wycofanie zawodnika po terminie w związku z chorobą SARS-COV 2 – brak kary po okazaniu skierowania na kwarantannę, wyniku pozytywnego lub wypisu ze szpitala itp.


Puchar Prezydenta m. Zielona Góra – Akrobatyka i Skoki na trampolinie

Komunikat organizacyjny

28-30.05.2021 Zielona Góra
1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– UKS As Zielona Góra , 65-147 Zielona Góra, Urszuli 22 Zielona Góra

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra

3. Zakwaterowanie: (adresy)
Hotelik Sportowy SAS ul.Urszuli 22, Zielona Góra – odgórnie lokowani będą w nim sędziowie
Hotel Kadam – Zawada ul. Zielonogórska 81 – Zawada (6km od sali zawodów) – 140 zł
ODR Kalsk – Kalsk 91 (26 km od sali zawodów) – 130 zł
Texicana – Kalsk 1E – (25 km od sali zawodów) – 140 zł
Euro-Resort – Stary Kisielin, ul. Szkolna 20 (8 km od sali zawodów) 140 zł

Mogą pojawić się dodatkowe opcje noclegowe, zależne od ilości zgłoszonych osób.

Informujemy, że organizator nie zapewnia transportu na sale oraz do hoteli!
O przydziale hoteli decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w danych hotelach mocno ograniczona!

Dodatkowy obiad w dniu 28.05.2021 płatności na miejscu gotówka lub kartą w Barze Akrobatów ( konieczna rezerwacja przy zgłoszeniu wstępnym – 18 zł)

4. Zgłoszenia
– obowiązkowe, wstępne, zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2021r., za pomocą systemu internetowego PZG: system.pzg.pl  (prosimy nie zgłaszać osób postronnych i towarzyszących typu: rodzicie, działacze, widzowie itp. – ilość bazy noclegowej jest bardzo ograniczona)
– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05. 2021r. za pomocą systemu internetowego system.pzg.pl
– każdy klub zobowiązany jest do przywiezienia sędziego w razie jego braku prosimy o wcześniejszą informację (dotyczy klubów startujących w skokach na trampolinie) – nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2021r., opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze nr konta : mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2021r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transza opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 16.05.2021 lub na miejscu gotówką (po wcześniejszej informacji do organizatora)

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 28.05.2021 do obiadu w dniu 30.05.2021r. należy dokonać do dnia 16.05.2021r, przez stronę: system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, osób towarzyszących, liczbą dni (od 0 do 2 dni) i posiłkami jeśli nie zamawiane będą noclegi

7. Akredytacja:
28.05.2021r, piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00 / BIURO SAS

8. Treningi:
Informacja zostanie opublikowana w komunikacie nr 2 razem z harmonogramem treningów dla poszczególnych klubów .

9. Opisy układów i muzyka
Szczegóły zostaną opublikowane w komunikacie nr 2

10. Odprawa techniczna i sędziowska: 28.05.2021 piątek godz. 20.00

11. Warunki startu:
– dostarczenie przez każdego z uczestników ( zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje brakiem udziału w zawodach
Akrobatyka – zespoły – start w kategorii youth i klasa II, na dotychczasowych warunkach (zawody odbywać się będą tylko w piątek i sobotę od 16.00 do 20.00 – start tylko w układach eliminacyjnych – nie będą rozgrywane finały)
Trampolina – Start w klasie pierwszy krok, młodzieżowej, III, II (według programy klasyfikacyjnego PZG) (zawody odbywać się będą na w sobotę od godziny 9.00) – Zawody odbywają się bez finałów
– opłacenie startowego 80,00zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2021 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 300 – płatna do Organizatora)
• wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości 50% kosztów zakwaterowania plus startowe
• wycofanie zawodnika po terminie na podstawie zaświadczenia lekarskiego opłata w wysokości startowego
• wycofanie zawodnika po terminie w związku z chorobą SARS-COV 2 – brak kary po okazaniu skierowania na kwarantannę, wyniku pozytywnego lub wypisu ze szpitala itp.

Data

29 maj 2021 - 30 maj 2021

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra

Comments are closed.