Mistrzostwa Polski Juniorów w Skokach na trampolinie , Skokach na ścieżce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na trampolinie

Komunikat organizacyjny

13-15.11.2020 Poznań

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań e-mail klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa SMS ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

3. Zakwaterowanie:
Bursa Szkolna ul. Czeremchowa 22 61- 474 Poznań
Hotel Łozowa ul. Łozowa 78 61-448 Poznań

4. Zgłoszenia
Zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2020r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020r. opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto KS AZS-AWF Poznań
PKO BP 90 1020 4027 0000 1302 0031 1779
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2020r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, opłata regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transzą opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie lub na miejscu gotówką

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 13.11.2020 do obiadu w dniu 15.11.2020r. należy dokonać do dnia 31.10.2020r, przez stronę PZG  system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn,
trenerów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia:
Bursa szkolna – 120zł
Hotel Łozowa – 130zł

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2020r na adres: klub@po.home.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

9. Akredytacja:
13.11.2020r, piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 Hala Sportowa

8. Treningi:
otwarty: 13.11.2020 godz. 15.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 13.11.2020 piątek godz. 18.15 Hala Sportowa

10. Warunki startu:
– zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii
wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG 80,00 zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

 

Data

14 lis 2020 - 15 lis 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala sportowa SMS - Poznań
Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań

Comments are closed.