Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach Indywidualnych na Trampolinie

Komunikat organizacyjny nr 2

1.Organizator:
– Klub Sportowy AZS AWF Katowice, 40-755 Katowice ul. Mikołowska 72a
e-mail: azs@awf.katowice.pl
-Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
– Polski Związek Gimnastyczny, 03- 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11,   e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów: Hala Sportowa AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a

3. Akredytacja: 27.09.2019 piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00
Biuro KS AZS AWF Katowice ul. Mikołowska 72a Nowa Hala II piętro

8. Treningi:
Otwarty: Trampolina, Skoki 27.09.2019, Akrobatyka wg załączonego harmonogramu

 Plan treningów

9. Odprawa techniczna i sędziowska:  piątek godz. 18:30 Aula AWF Katowice – budynek główny (parter)

Uwaga! Trenerzy ćwiczeń zespołowych:
Opisy układów do dnia – 23.09.2019
Chlebisz Katarzyna – ( trójki + czwórki) – opisy układów przesłać na adres: k.chlebisz@interia.pl
Adamczyk Michał – ( wszystkie dwójki ) – opisy układów przesyłać na adres: michal.adamczyk.ma@gmail.com
Muzyka – 23.09.2019
Daniel Wichary – proszę przesłać na adres: daniel.wichary@poczta.fm


Komunikat organizacyjny nr 1

27 – 29 września 2019 Katowice

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS AWF Katowice, 40-755 Katowice ul. Mikołowska 72a,  e-mail: azs@awf.katowice.pl
– Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
– Polski Związek Gimnastyczny, 03- 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11, e-mail: kontakt@pzg.pl

2.  Miejsce zawodów: Hala Sportowa AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a

3. Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę PZG w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019.

4. Zamówienie na zakwaterowanie (budynek Domu Studenta mieszczący się na terenie AWF) należy dokonywać na adres: j.sobczynska@awf.katowice.pl kontakt telefoniczny 322075404.
Koszt zakwaterowania 60 zł/dobę.

5. Zamówienie na wyżywienie od kolacji w dniu 27.09.2019 do obiadu w dniu 29.09.2019 należy nadsyłać na adres: cs@cateringservice.pl
Koszt wyżywienia 60 zł/dobę.
Rezerwacji noclegów i wyżywienia prosimy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2019
Opłatę za startowe i opłatę regulaminową można dokonać na konto KS AZS AWF Katowice: 40 1020 2313 0000 3102 0019 7293

6. Nie wywiązanie się z wyżej wymienionego terminu nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

7. Akredytacja: 27.09.2019 piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 – miejsce zostanie podane w komunikacie nr 2.

8. Treningi:
Otwarty: 27.09.2019 od godz. 15.00 do godz.18.30

9. Odprawa techniczna i sędziowska: piątek godz. 18:30 – miejsce zostanie podane w komunikacie nr 2.

10. Warunki startu:
Zgodnie z regulaminem PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego / 70 zł – opłata regulaminowa /300 zł
– posiadanie ubezpieczenia NW
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– opłacenie składki rocznej do PZG- kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2019
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2019 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Uwaga! Trenerzy ćwiczeń zespołowych:
W komunikacie nr 2 zostanie podany adres, na który powinny zostać przesłane opisy układów oraz muzyka.

Data

27 wrz 2019 - 29 wrz 2019

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala AWF w Katowicach
Mikołowska 72 a, Katowice

Comments are closed.