Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej , Ogólnopolski Turniej w kl. II

 

Oświadczenie – badania, polisa

Oświadczenie – trener, sędzia, zawodnik pełnoletni, osoba towarzysząca

Oświadczenie – klub

Oświadczenie – rodzic, opiekun prawny

 


Plan treningów

 


Komunikat nr 2

Opisy układów – proszę przesłać do dnia 30.08.2021 na adres:
archiwistka@interia.pl /WP – MP – MxP /
marcin.firak@gmail.com / WG – MG /

Muzyka – proszę przesłać w formacie MP3 do dnia 30.08.2021 na adres:
marita.schontag@gmail.com

 


Powołanie sędziowie ACRO MPJ & turniej Kl II 2021

 


Komunikat organizacyjny nr 1

Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej , Ogólnopolski Turniej w programie klasy II według przepisów PZG na 2021 rok
Termin i miejsce zawodów: 03 – 05.09.2021 r., Łańcut

1. Organizator:
– Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 507 990 303, e-mail:kontakt@pzg.pl
– Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie, 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a, tel. 608 335 660, e-mail: tkaplita@poczta.onet.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

3. Zakwaterowanie i wyżywienie / decyduje kolejność zgłoszeń /:
– hotele / pensjonaty * koszt osobodnia 120,00 zł
– hotele ** , koszt osobodnia 135,00 zł.
– hotele ***, koszt osobodnia 150,00 zł.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać poprzez system PZG: https://system.pzg.pl
– zgłoszenia wstępne do 14.08.2021 r.
– zgłoszenia ostateczne do 24.08.2021 r.

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji 03.09.2021 r. do obiadu 05.09.2021 r. z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących / wstępne do 14.08.2021 r., ostateczne do 24.08.2021 r. /
– koszt osobodnia : 120,00 zł lub 135,00 zł lub 150,00 zł., startowe: 80,00 zł., opłata regulaminowa – 300,00 zł., płatne przelewem do 26.08.2021 r. : nr rachunku 04 1020 4391 0000 6102 0074 5083 lub po uzgodnieniu z organizatorem gotówką w czasie akredytacji

6. Akredytacja: 03.09.2021 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

7. Treningi: 03.09.2021 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57. Harmonogram treningów dla poszczególnych klubów zostanie podany w komunikacie nr 4

8. Odprawa techniczna i sędziowska: 03.09.2021 / piątek /: godz. 19:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

9. Warunki startu, zgodnie z Regulaminem PZG 2021:
– opłacenie kosztów pobytu, opłaty regulaminowej, startowego
– posiadanie aktualnych licencji zawodników, klubu i trenerów
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– zgłoszenie zawodników do PZG na 2021 rok
– posiadanie ubezpieczenia NNW
Uwaga!
– Termin i adres przesyłania plików z muzyką oraz opisów układów zostanie podany w komunikacie nr 3
– Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, osoby pełnoletniej dotyczące COVID-19 zostanie przekazane w komunikacie nr 4
Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca zawodów.

Data

04 wrz 2021 - 05 wrz 2021

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa

Comments are closed.