Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na trampolinie, w Skokach na ścieżce i Podwójnej mini trampolinie

Komunikat organizacyjny

23-25 września 2022 r. Kielce

1. Organizator:
• Towarzystwo Sportowe „Piramida”, 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 33/77; e-mail: adammakowski56@wp.pl
• Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok. 54; e-mail: kontakt@pzg.pl
Osoba do kontaktu:
• Adam Makowski tel. kom. 501-501-073 – sprawy organizacyjne zawodów,

2. Miejsce zawodów:
• Hala Sportowa „STADION”, 25-033 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 8

3. Zgłoszenia:
• Zgłoszenie ilościowe z podaniem liczby dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r. (poniedziałek), za pomocą systemu internetowego PZG www.system.pzg.pl

4. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
• od kolacji w dniu 23.09.2022 r. (piątek) do obiadu w dniu 25.09.2022 r. (niedziela) dwa osobodni, należy dokonać do dnia 5.09.2022 r. poprzez stronę PZG: system.pzg.pl z podaniem liczby dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca).
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów zwalnia organizatora od zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

5. Opłaty:
• w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r.
• zakwaterowanie i wyżywienie – 160 zł /koszt osobodnia,
• opłata regulaminowa – 300 zł,
• opłata startowa – 80 zł.

Nr Konta: Towarzystwo Sportowe „Piramida”
PKO BP Oddział 1 w Kielcach: 74 1020 2629 0000 9802 0009 2908

6. Trening ekip:
• 23 września 2022 r. (piątek) godziny 16:00-19:00

7. Akredytacja:
• Hala Sportowa „STADION” – 23 września 2022 r. (piątek) godz. 16:00-19:00

8. Warunki startu:
Zgodnie z przepisami PZG i Ustawy o Sporcie wg załączonych oświadczeń:
• dołączenie oświadczeń każdego uczestnika dotyczących COVID-19 (obowiązkowe),
• opłacenie kosztów pobytu,
• opłacenie startowego – 80 zł,
• opłata regulaminowa – 300 zł,
• posiadanie aktualnych badań lekarskich,
• posiadanie licencji klubowej,
• posiadanie licencji trenerskiej,
• zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2022,
• posiadanie ubezpieczenia NNW.

Pliki do pobrania

Data

24 wrz 2022 - 25 wrz 2022

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Comments are closed.