Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce

 Komunikat organizacyjny

7-9.06.2019 Zielona Góra

1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 930, 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl
2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra
3. Zakwaterowanie:
Hotelik sportowy SAS ul Urszuli 22, Zielona Góra
Hotel pod Dębem ul. Strzelecka 22, Zielona Góra
Motel 118 ul. Zjednoczenia 118, Zielona Góra
Semaforek ul. Jędrzychowska 65, Zielona Góra
4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl w terminie do dnia 17 maja 2019, zmiany w zgłoszeniu należy dokonać do dnia 20 maja 2019.
5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie: od kolacji w dniu 07.06.2019 do obiadu w dniu 09.06.2019 należy dokonać do dnia 17.06.2019 przez stronę j/w z podaniem
ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących
Koszt osobodnia:
Hotelik sportowy SAS/ 95 zł
Motel 118 / 125 zł
Hotel pod Dębem / 115 zł
Semaforek / 100 zł
Dodatkowo obiad w dniu 07.06.2019 /13 zł. Możliwość płatności przelewem przed zawodami lub gotówką przy akredytacji.
Konto bankowe: mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217 6. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie do dnia 20 maja 2019 na adres: sas@akrobatyka.zgora.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 7. Akredytacja: 07.06.2019, piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 / BIURO SAS
6. Treningi:
otwarty: 07.06.2019 godz. 15.00 – 18.00
7. Odprawa techniczna i sędziowska: 07.06.2019 piątek godz. 18.15
8. Warunki startu:
– Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2019 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 70,00zł
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich, 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.
Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2019 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.
– wycofanie zawodnika w dniu akredytacji bez względu na przyczynę skutkuje poniesieniem kosztów noclegu przez klub.

Data

07 cze 2019 - 09 cze 2019

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra
Kategoria

Comments are closed.