Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce

Komunikat nr 3

Szanowni Państwo
Prezesi okręgowych związków, klubów sportowych oraz Trenerzy
Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej będące organizatorem „Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce” informuje, że podczas zawodów przeprowadzona zostanie konkurencja DMT w klasie III i II w konkurencjach żeńskich i męskich.
Decyzją zarządu sekcji Skoków na Trampolinie opłata regulaminowa za start w konkurencji DMT podczas wyżej wymienionych zawodów zostaje zniesiona.
Organizator informuje, że „Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce” ze względu na brak zgody na udostępnienie hali akrobatycznej ze strony Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zostają przeniesione na hale tenisową, która znajduje się na terenie WOSiR-u przy ulicy Olimpijskiej 20 w Drzonkowie. Jednocześnie informujemy, że noclegi wraz z wyżywieniem wszystkich klubów odbywać się będą w Drzonkowie. Akredytacja odbędzie się w piątek 04.12.2020r. na hali tenisowej w godzinach 14:00-18:00.


Komunikat nr 2

 

Komunikat nr 9/2020 (903 pobrania)

 


Komunikat nr 1

04-06.12.2020 Zielona Góra

1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl
– UKS AS Zielona Góra , 65-465 Zielona Góra, Urszuli 22 Zielona Góra

2. Miejsce zawodów:
WOSiR ul. Olimpijska 20 Zielona Góra, Drzonków

3. Zakwaterowanie:
WOSiR Drzonków – ul. Drzonków- Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Hoteli Sportowy SAS – ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra

4. Zgłoszenia
– obowiązkowe, wstępne, zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2020 r., za pomocą systemu internetowego PZG: system.pzg .pl
– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11. 2020 r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2020r., opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze nr konta:
mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2020r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, opłata regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transza opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 29.11.2020 lub na miejscu gotówką

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 04.12.2020 do obiadu w dniu 06.12.2020r. należy dokonać do dnia 23.11.2020r, przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia:
Hotelik sportowy SAS/130 zł
WOSiR Drzonków 130 zł

Dodatkowy obiad w dniu 04.12.2020 płatności na miejscu gotówka lub kartą w Barze Akrobatów ( konieczna rezerwacja przy zgłoszeniu wstępnym)

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2020r na adres: sas@akrobatyka.zgora.pl Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

9. Akredytacja:
04.12.2020r, piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00 / Biuro SAS

8. Treningi:
Trening otwarty w piątek 04.12.2020 od godz. 14.00 do godz.18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska:
04.12.2020 piątek godz. 18.00 Hala Akrobatyczna ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze

10. Warunki startu:
– dostarczenie przez każdego z uczestników ( zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje brakiem udziału w zawodach
– dostarczenie załączonych przy komunikacie wymaganych druków oświadczeń
– zgodnie z regulaminem MPJmł 2020 I PROGRAMEM KLASYFIKACYJNYM PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 80,00zł – młodzik, junior młodszy, junior i senior
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich, zgodnie z przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie na podstawie zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego
– wycofanie zawodnika po terminie bez zaświadczenie lekarskiego – kara w wysokości startowego + 50% kosztów zakwaterowania
– wycofanie zawodnika po terminie w związku z chorobą SARS-COV2 – brak kar.

MPJmł TRA ZG 2020 – oświadczenie badania,polisa

MPJmł TRA ZG 2020 – zbiorcze oświadczenie

Oświadczenie COVID-19 aktualne do każdych zawodów

Data

05 gru 2020 - 06 gru 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

WOSiR Drzonków
Olimpijska 20, Drzonków, Zielona Góra
Kategoria

Organizator

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
Telefon
603 868 931
Email
sas@akrobatyka.zgora.pl
Strona WWW
https://akrobatyka.zgora.pl/

Comments are closed.