Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w Akrobatyce sportowej

Lista powołanych sędziów

 


23-25.10.2020 Zielona Góra

1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. 603 868 931, e-mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl
– UKS AS ZIELONA GÓRA , 65-465 Zielona Góra, Urszuli 22 Zielona Góra

2. Miejsce zawodów:
Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22, Zielona Góra

3. Zakwaterowanie:
Hotel Rubin Zielona Góra – Zawada/10km od Hali
Internat ZSOiS ul. Wyspiańskiego 23, 65-001 Zielona Góra
Hotelik sportowy SAS ul.Urszuli 22, Zielona Góra

4. Zgłoszenia
– obowiązkowe, wstępne, zgłoszenie ilościowe z podaniem ilości dziewcząt, chłopców, trenerów i osób towarzyszących (np. kierowca) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2020r., za pomocą systemu internetowego PZG: system.pzg .pl

– ostateczne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10. 2020r. za pomocą systemu internetowego PZG system.pzg.pl

5. Opłaty
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020r., opłata 50% kosztów za zakwaterowanie i wyżywienia na konto Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze nr konta : mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020r. przelewem pozostałe 50 % kosztów zakwaterowania i wyżywienia, opłata regulaminowa (300zł) na podane wyżej konto
– opłaty startowej (80zł) można dokonać przelewem wraz z II transza opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie do dnia 14.10.2020 lub na miejscu gotówką

6. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji w dniu 23.10.2020 do obiadu w dniu 25.10.2020r. należy dokonać do dnia 02.10.2020r, przez stronę PZG : system.pzg.pl z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących

7. Koszt osobodnia:
Internat ZSOiS / 120zł
Hotel Rubin Zielona Góra – Zawada/10km od Hali 130zł
Hotelik sportowy SAS/130zł

Dodatkowy obiad w dniu 23.10.2020 płatności na miejscu gotówka lub kartą w Barze Akrobatów ( konieczna rezerwacja przy zgłoszeniu wstępnym)

8. Zmiany w zamówieniu na zakwaterowanie
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020r na adres: sas@akrobatyka.zgora.pl
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

9. Akredytacja:
23.10.2020r, piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00 / BIURO SAS
Odprawa techniczna i sędziowska: 23.10.2020 piątek godz. 19.00

8. Treningi:
Informacja zostanie opublikowana w komunikacie nr 2 razem z harmonogramem treningów dla poszczególnych klubów .

9. Opisy układów i muzyka
Szczegóły zostaną opublikowane w komunikacie nr 2

10. Warunki startu:
– dostarczenie przez każdego z uczestników (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w dniu przyjazdu podpisanego oświadczenia COVID-19. Brak oświadczenia skutkuje brakiem udziału w zawodach

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów, osoby pełnoletniej COVID-19 (87 pobrań)

– zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych 80,00zł – młodzik, junior młodszy, junior i senior
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– opłacona opłata regulaminowa 300 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019r.
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500 zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

24 Paź 2020 - 25 Paź 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra
Kategoria

Organizator

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
Telefon
603 868 931
Email
sas@akrobatyka.zgora.pl
Strona WWW
http://akrobatyka.zgora.pl/

Komentarze są wyłączone.