Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce

Komunikat nr 2

Uprzejmie prosimy o przesyłanie plików z muzyką do układów na adres: akrobatykazg@wp.pl
z dopiskiem:

NAZWA KLUBU, KONKURENCJA, NAZWISKA ZAWODNIKÓW, UKŁAD

Dodatkowo prosimy o przesyłanie opisów układów do:
antoniewiczrafal@gmail.com / żeńskie
karolina.kaminska@kkbusters.pl / męskie i mieszane

Do 1 czerwca 2018


Komunikat nr 1

Zielona Góra 8-10 czerwca 2018
1. Organizator:
– Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej, 65-147 Zielona Góra, ul. Urszuli 22; tel. fax: 68 324 84 59, 603 868 930, 603 868 931, e- mail: sas@akrobatyka.zgora.pl
– Polski Związek Gimnastyczny 03-450 Warszawa ul.Ratuszowa 11, tel. 794 408 56, e-mail: kontakt@pzg.pl
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
2. Miejsce zawodów: Hala sportowa MOSiR ul. Urszuli 22 Zielona Góra
3. Zakwaterowanie :
– Motel 118, Zielona Góra
– Hotel Pod Dębem, Zielona Góra
– Semaforek, Zielona Góra
– Hotelik sportowy SAS Zielona Góra
– Hotelik OHP, Zielona Góra
– Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Zielona Góra
4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą systemu internetowego przez stronę PZG w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2018. Zmian można dokonać do dnia 18 maja
2018.
Zgłoszenie do zawodów

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
od kolacji w dniu 08.06.2018 do obiadu w dniu 10.06.2018 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2018 przez stronę PZG z podaniem ilości kobiet , mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących.
Koszt osobodnia (nocleg + wyżywienie):
1) Motel 118 ul. Zjednoczenia 118, Zielona Góra / 115 zł
2) Hotel Pod Dębem, ul. Strzelecka 22, Zielona Góra / 115 zł
3) Semaforek, ul. Jędrzychowska 65, Zielona Góra / 95 zł
4) Hotelik sportowy SAS ul. Urszuli 22, Zielona Góra / 90 zł
5) Hotelik OHP, ul. Ludwika Zamenhofa 1, Zielona Góra / 100 zł
6) Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 25 / 85 zł
Dodatkowy obiad w dniu 08.06.2018/ 13 zł
Możliwość płatności przelewem przed zawodami lub gotówką przy akredytacji.
Konto bankowe: mBank 21 1140 2017 0000 4102 0416 8217
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
6. Akredytacja: 8.06.2018, piątek od godz. 15.00 do godz. 18:00 – Biuro SAS
7. Treningi: otwarty: 8.06.2018 od godz. 15.00 do godz. 18.00
8. Odprawa techniczna i sędziowska: 8.06.2018 piątek godz. 18.30
9. Warunki startu:
Zgodnie z regulaminem PZG 2018 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego / 70 zł
– opłata sędziowska / 300zł ( dotyczy klubów zgłoszonych do startu, zgodnie z decyzją Zarządu PZG
– posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich 6 miesięcy podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– zgłoszenie zawodników do PZG na rok 2018
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów
Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2018 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

Do zobaczenia w Zielonej Górze !

Data

08 cze 2018 - 10 cze 2018

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala MOSiR Zielona Góra
ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra
Kategoria

Comments are closed.