Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Skokach na trampolinie – Warszawa

Komunikat organizacyjny

Szkoła Podstawowa SP-26 Warszawa ul. Miedzianej 8
Trampolina – 30.10.2020 w godz. 17.30-19.30, Rozgrzewka godz. 16.30
Skoki – 31.10.2020 w godz. 10.00-12.00, Rozgrzewka godz. 9.00

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZG na rok 2020
2. Warunki startu:
– obowiązek dostarczenia oświadczenie dotyczącego Covid-19 , oświadczenia zbiorowego i oświadczenia badania + ubezpieczenie
– Zakaz udziału w zawodach publiczności i przestrzeganie obostrzeń epidemiologicznych
– opłacenie składki członkowskiej do WMZSG na 2020r. – kluby
– obowiązek posiadania ubezpieczenia NW
3. Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
4. Zawodnicy/zespoły w danym roku kalendarzowym mogą startować tylko w jednej imprezie w ramach systemu OSSM
5. Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać przez system zgłoszeń PZG oraz do organizatora organizatora zawodów e-mail: kosiarze1@op.pl, do dnia 22.10.2020

Opłata regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100 zł.
Uwaga: Powyższe opłaty uchwalono na Posiedzeniu Zarządu WMZSG w dniu 22.01.2020

Warszawsko Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych

Data

30 paź 2020 - 31 paź 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie
Kategoria

Organizator

Warszawsko Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych
Telefon
602 808 727
Email
biuro@gim-akro.waw.pl

Comments are closed.