Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Akrobatyka sportowa – Warszawa

17.10.2020 godz. 11.00 Rozgrzewka godz. 10.00

Dzielnicowy Klub Sportowy „Targówek” ul. Kołowa 18

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem OSM

2. Warunki startu:
– informujemy o obowiązku dostarczenia oświadczenie dotyczącego Covid-19 podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego
– o zakazie udziału w zawodach rodziców i innych obserwatorów, w tym obowiązuje zakaz wejścia do budynku DKS „Targówek”
– opłacenie składki członkowskiej do WMZSG na 2020r. – kluby
– kluby powinny posiadać ubezpieczenie NW

3. Uwaga: Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

4. Zawodnicy/zespoły w tym samym roku kalendarzowym mogą startować tylko w jednej imprezie w ramach OSM

5. Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać poprzez system zgłoszeń PZG

Opłata regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 100 zł.
Uwaga: Powyższe opłaty uchwalono na Posiedzeniu Zarządu WMZSG w dniu 22.01.2020

Data

17 paź 2020

Czas

10:00 - 15:00

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa
Kategoria

Comments are closed.