Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Strefa 3, Zawody Pierwszy Krok w gimnastyce artystycznej – Białystok

Komunikat nr 2

 

 


Komunikat nr 1

Termin: 30.09.2023 – 1.10.2023

Miejsce: VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok

Organizator: PZG, BRAWO Białystok

Zawody MMM są współfinansowane przez Podlaską Federację Sportu.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Strefa 3

Regulamin: W zawodach prawo startu mają zawodniczki:
• z aktualną licencją zawodniczą PZG, urodzone w 2014 roku i młodsze
• posiadające ważne badania lekarskie
• są ubezpieczone na czas trwania zawodów (NNW)
• reprezentujące kluby z województw: lubelskie /LUB/ – łódzkie /ŁDZ/- mazowieckie /MAZ/, podlaskie /PDL/

Program: Punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z trzech układów) oraz w 3 finałach.
Finały rozgrywane są dla 8 najlepszych zawodniczek w poszczególnych układach. Każda zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach i tylko tych układów, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ.

Zgłoszenia: Oficjalne imienne zgłoszenia zawodniczek startujących w zawodach MMM, zgodnie z regulaminem PZG na rok 2023 odbędą się poprzez system zgłoszeń on-line www.system.pzg.pl do dnia 31.08.2023

Zgłoszenie do zawodów do dnia 31.08.2023

Opłata startowa: 80zł od zawodniczki w terminie do 14.09.2023 na konto
BRAWO Białystok BNP PARIBAS 95 1600 1462 1876 7369 0000 0001
Tytuł przelewu: „MMM – BIAŁYSTOK – liczba zawodniczek – klub”

ZAWODY PIERWSZY KROK
Regulamin: W zawodach mają prawo startu zawodniczki z aktualną licencją PZG, ubezpieczeniem NNW i badaniami lekarskimi, urodzone w roku 2015 i młodsze.
Program: wielobój dwóch układów (taneczny, obręcz)
Zgłoszenia: brawo.gimnastyka@gmail.com do 31.08.2023
Opłata startowa: 150zł od zawodniczki w terminie do 14.09.2023 na konto BRAWO Białystok BNP Paribas 95 1600 1462 1876 7369 0000 0001
Tytuł przelewu: „Pierwszy krok – BIAŁYSTOK – liczba zawodniczek – klub”
Zgłoszenia sędziów (MMM oraz PIERWSZY KROK): brawo.gimnastyka@gmail.com

Muzyki (MMM oraz PIERWSZY KROK): prosimy wysyłać na adres uksjantargdynia@wp.pl do 14.09.2023 wg opisu: nazwisko – imię – kategoria – przybór – klub

Więcej szczegółowych informacji wraz z programem minutowym zawodów po otrzymaniu zgłoszeń w Komunikacie nr 2.

Kontakt: Yuliya Strakovich, strakovichyuliya@gmail.com

Pliki do pobrania

Data

30 wrz 2023 - 01 paź 2023

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Gimnastyka Artystyczna
Kategoria

Comments are closed.