Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików – Strefa 1, Zawody Pierwszy Krok w gimnastyce artystycznej – Gdynia

Komunikat nr 2

 

 


Komunikat nr 1

Termin: 29-30.09.2023

Miejsce: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, Ul. Władysława IV 54 Gdynia.

Organizator: PZG, UKS Jantar Gdynia

Zawody MMM są współfinansowane przez Pomorską Federację Sportu.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Strefa 1

Regulamin: W zawodach prawo startu mają zawodniczki:
• z aktualną licencją zawodniczą PZG, urodzone w 2014 roku i młodsze
• posiadające ważne badania lekarskie
• są ubezpieczone na czas trwania zawodów (NNW)
• reprezentujące kluby z województw: pomorskie /POM/ – kujawsko-pomorskie /KPM/-zachodniopomorskie /ZPM/, warmińsko-mazurskie /WM/
Program: Punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z trzech układów) oraz w 3 finałach.
Finały rozgrywane są dla 8 najlepszych zawodniczek w poszczególnych układach. Każda zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach i tylko tych układów, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ.

Zgłoszenia: Oficjalne imienne zgłoszenia zawodniczek startujących w zawodach
MMM, zgodnie z regulaminem PZG na rok 2023 odbędą się poprzez system zgłoszeń on-line www.system.pzg.pl do dnia 31.08.2023

Zgłoszenie do zawodów do dnia 31.08.2023

Opłata startowa: 80zł od zawodniczki w terminie do 14.09.2023 na konto UKS „Jantar” Gdynia PKO BP SA Oddział 17 Gdynia
65 1440 1026 0000 0000 1387 6061
Tytuł przelewu: „MMM – GDYNIA – liczba zawodniczek – klub”

ZAWODY PIERWSZY KROK
Regulamin: W zawodach mają prawo startu zawodniczki z aktualną licencją PZG, ubezpieczeniem NNW i badaniami lekarskimi, urodzone w roku 2015 i młodsze.
Program: wielobój dwóch układów (taneczny, obręcz)
Zgłoszenia: uksjantargdynia@wp.pl do 31.08.2023
Opłata startowa: 150zł od zawodniczki w terminie do 14.09.2023 na konto UKS „Jantar” Gdynia PKO BP SA Oddział 17 Gdynia
65 1440 1026 0000 0000 1387 6061
Tytuł przelewu: „PIERWSZY KROK – GDYNIA – liczba zawodniczek – klub”
Zgłoszenia sędziów (MMM oraz PIERWSZY KROK): w terminie do 31.08.2023 na adres uksjantargdynia@wp.pl

Muzyki (MMM oraz PIERWSZY KROK): prosimy wysyłać na adres uksjantargdynia@wp.pl do 14.09.2023 wg opisu:
nazwisko – imię – kategoria – przybór – klub
Po upływie terminu zgłoszeń zostanie opublikowany Komunikat nr 2 zawierający program minutowy zawodów (Planujemy: piątek próby planszy, sobota wielobój MMM, I krok, finały
MMM. W przypadku dużej ilości zawodniczek zgłoszonych możliwe jest rozegranie 1 układu I kroku w piątek).

Kontakt: Hanna Narloch, uksjantargdynia@wp.pl

Pliki do pobrania

Data

29 wrz 2023 - 30 wrz 2023

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Gimnastyka Artystyczna

Lokalizacja

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdynii
Władysława IV 54, 81-384 Gdynia
Kategoria

Comments are closed.