IX Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce

Termin imprezy: 01 – 03.12.2017 r.
Miejsce zawodów: Łańcut

1. Organizator:
Polski Związek Gimnastyczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 507 990 303, e-mail:kontakt@pzg.pl
Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a, tel. 608 335 660, e-mail: tkaplita@poczta.onet.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

3. Zakwaterowanie i wyżywienie:
– bursa szkolna, koszt osobodnia 90,00 zł., / decyduje kolejność zgłoszeń /
– hotele ** , koszt osobodnia 110,00 zł / decyduje kolejność zgłoszeń /
– hotele ***, koszt osobodnia 130,00 zł /decyduje kolejność zgłoszeń /

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia 18.11.2017 za pomocą systemu internetowego http://rejestracja.itdsport.pl, login i hasło do odebrania pod adresem mailowym kontakt@itdsport.pl (w mailu należy napisać imię i nazwisko oraz nazwę klubu dla którego potrzebny jest dostęp).
W razie problemów z dokonaniem zgłoszenia lub dostępem do systemu należy skontaktować się z panami Dawidem Kuś lub Danielem Woźniakiem. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.itdsport.pl.

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
– od kolacji 01.12.2017 r. do obiadu 03.12.2017 r. z podaniem ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów, osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2017 r.
– koszt osobodnia : 90,00 zł lub110,00 zł lub 130,00 zł., startowe: 70,00 zł., lub 50,00 zł / trampolina, ścieżka – klasa II, akrobatyka – youth / płatne przelewem przed zawodami: nr rachunku 04 1020 4391 0000 6102 0074 5083 lub, po uzgodnieniu, gotówką w czasie akredytacji
– zmiany w zamówieniu, bez konsekwencji finansowych, do dnia 24.11.2017 r.

6. Akredytacja: 01.12.2017 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

7. Treningi: 01.12.2017 / piątek / w godz. 14:00 – 18:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57

8. Odprawa techniczna i sędziowska: 01.12.2017 / piątek / godz. 19:00, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57
9. Warunki startu:
Zgodnie z Regulaminem PZG 2017
– opłacenie kosztów pobytu
– opłacenie startowego – 70,00 zł., lub 50,00 zł., opłaty regulaminowej – 300,00 zł
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– posiadanie aktualnych licencji zawodników
– opłacenie składki rocznej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie ubezpieczenia NNW

UWAGA!
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2017 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
Opisy układów należy przesłać na adres / podamy w terminie późniejszym / do 25.11.2017 r., zaś muzykę na adres: lukaszwasil1027@gmail.com do 25.11.2017 r.
Organizator nie zapewnia transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca zawodów.

Data

01 gru 2017 - 03 gru 2017

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Akrobatyka Sportowa,
Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Hala Sportowa MOSiR w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut
Kategoria

Comments are closed.