Indywidualny Puchar Polski w Skokach na trampolinie i Skokach na ścieżce

Komunikat nr 1

07-08. 03.2020

1. Organizator:
– Klub Sportowy AZS-AWF Poznań ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań klub@po.home.pl
– Polski Związek Gimnastyczny, 03 – 450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok.54 ; e-mail: kontakt@pzg.pl

2. Miejsce zawodów:
Hala Sportowa Poznań ul. Jarochowskiego 62

3. Zakwaterowanie:
Bursa Szkolna Nr. 2 ul. Czeremchowa 22

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać przez system zgłoszeń do zawodów PZG w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 (termin został przedłużony do 12 lutego 2020)

5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie:
od kolacji w dniu 07.03.2020 do obiadu w dniu 08.03.2020 należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2020 na powyżej wymieniony adres z podaniem
ilości kobiet, mężczyzn, trenerów, sędziów oraz osób towarzyszących
Koszt osobodnia: 120 złotych
Płatne podczas akredytacji

6. Zmiany w zamówieniu do dnia 25.02.2020
Nie wywiązanie się z wyżej wymienionych terminów nie zobowiązuje organizatora do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

7. Akredytacja: 07.03.2020, sobota od godz. 15.00 – 18.00 / HALA SPORTOWA

8. Treningi:
otwarty: 07.03.2020 godz. 15.00 – 18.00

9. Odprawa techniczna i sędziowska: 07.03.2020 sobota godz. 19.30 w miejscu zakwaterowania.

10. Warunki startu:
– Zgodnie z regulaminem FIG i PZG/trampolina 2020 dla poszczególnych kategorii wiekowych
– opłacenie startowego według regulaminu PZG dla poszczególnych kategorii wiekowych – 80,00zł – junior, senior – posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
– posiadanie aktualnych badań lekarskich zgodnie z aktualnymi przepisami
– opłacenie składki rocznej członkowskiej do PZG – kluby
– posiadanie aktualnej licencji klubowej
– posiadanie aktualnej licencji trenerskiej
– posiadanie licencji zawodników
– posiadanie ubezpieczenia NW
– zastosowanie się do komunikatu PZG umieszczonego na stronie internetowej dotyczącego aktualizacji i nadesłania dokumentów.

Uwaga:
Zawodnicy klubów, które nie wywiążą się z w/w warunków na rok 2020 nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
– kara regulaminowa za nieterminowe zgłoszenie do zawodów wynosi 500zł
– wycofanie zawodnika po terminie zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego – kara w wysokości startowego.

Data

08 mar 2020

Czas

Cały dzień

dyscyplina

Skoki na Trampolinie

Lokalizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Jarochowskiego 62 60-249 Poznań

Organizator

KS AZS-AWF Poznań
Email
klub@po.home.pl

Comments are closed.