Wybierz jedną z zakładek

Przepisy i regulaminy


Zalecenia dotyczące ważności orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu,w warunkach stanu epidemii Covid-19 w Polsce dla rodziców, trenerów, władz klubów sportowych oraz lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń 1