Wybierz jedną z zakładek

Przepisy i regulaminy


Uchwała nr 109 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 1