Wybierz jedną z zakładek

Przepisy i regulaminy


Uchwała nr 108 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Polski Związek Gimnastyczny pożyczki z Europejskiej Unii Gimnastycznej na zakup sprzętu sportowego 1