Wybierz jedną z zakładek

Przepisy i regulaminy


Uchwała nr 101 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ugody w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu umowy pożyczki oraz udzielenie zabezpieczenia spłaty pożyczki przez wystawienie weksla in blanco 1