30 grudnia 2022
Kadra Narodowa PZG na I półrocze 2023 – Akrobatyka Sportowa
30 grudnia 2022
Kadra Narodowa / sekcja AKRO / rok 2023
30 grudnia 2022
Kadra Narodowa / sekcja GSM / rok 2023
30 grudnia 2022
Kadra Narodowa / sekcja GSK / rok 2023