Polski Związek Gimnastyczny

Historia polskiej gimnastyki - Ważniejsze daty i wydarzenia

Historię polskiej gimnastyki opracował Grzegorz Bielec
 • 1790

  Pierwszy cytat w j. polskim dotyczący gimnastyki
 • 1825

  Piotr Muszyński – pierwszym polskim gimnastykiem (samouk), o którym wzmiankuje polska prasa
 • 1826

  Pierwszy polski zakład gimnastyczny – hrabiego Aleksandra Mieroszewskiego w Krakowie
 • 1862

  Pierwsze polskie Towarzystwo Gimnastyczne na ziemiach polskich w Poznaniu (zabór pruski)
 • 1862

  Bonifacy Łazarewicz – pierwszym polskim trenerem gimnastyki znanym z imienia i nazwiska
 • 1867

  Pierwsze gniazdo „Sokoła” na terenach zaboru austriackiego (Lwów)
 • 1884

  Pierwsze gniazdo „Sokoła” na terenach zaboru pruskiego (Inowrocław)
 • 1892

  Powstaje Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Cesarstwie Austriackim
 • 1892

  Pierwszy Zlot Sokolstwa Polskiego (Lwów)
 • 1895

  Pierwsze gniazdo „Sokoła” na Górnym Śląsku
 • 1905

  Pierwsze gniazda „Sokoła” na terenach zaboru rosyjskiego (w 1907 r. władze carskie zdelegalizowały Związek Sokolstwa Polskiego w Królestwie Polskim)
 • 1910

  Największy przedwojenny zlot gimnastyczny. W Zlocie Grunwaldzkim w Krakowie wzięło udział 9090 sokołów. Do wybuchu I wojny sokolstwo polskie zorganizowało 6 zlotów masowych (we Lwowie 1882, 1894 i 1903, w Krakowie 1896 i 1910 oraz w Poznaniu 1913)
 • 1920

  Tworzy się struktura Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
 • 1921

  Związek TG „Sokół” w Polsce afiliowany w Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG)
 • 1921

  Pierwszy występ Polaków na arenie międzynarodo­wej (Zlot gimnastyków francuskich w Lille)
 • 1922

  We Lwowie rozegrano pierwsze gimnastyczne zawody o charakterze mistrzostw Polski „O Pierwszeństwo Związku”)
 • 1925

  Polscy gimnastycy (pod kierunkiem Jana Fazanowicza) zajmują I miejsce – na 110 zastępów z 6 państw – w konkursie metod szkolenia w gimnastyce (Astia we Włoszech)
 • 1925

  Z inicjatywy hr. Adama Zamoyskiego powstaje Związek Sokolstwa Słowiańskiego (Zamoyski zostaje pierwszym prezesem tejże organizacji)
 • 1928

  17 polskich gimnastyków brało udział w „Pokazie Narodów” w trakcie igrzysk olimpijskich w Amsterdamie
 • 1929

  ZTG „Sokół” organizatorem Zlotu Sokolstwa Słowiańskiego w Poznaniu (po raz pierwszy z udziałem „sokołów” wszystkich krajów, gdzie sokolstwo podówczas istniało).
 • 1932

  Polska afiliowana w Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej
 • 1933

  Polak – hrabia Adam Zamoyski zostaje prezesem Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej
 • 1933

  Jadwiga Zamoyska wnioskodawczynią powołania żeńskiego Komitetu Technicznego przy FIG oraz rozgrywania kobiecych mistrzostw świata w gimnastyce
 • 1934

  Pierwsze zwycięstwa polskich gimnastyczek w Mistrzostwach Świata (Budapeszt): Klara Sierońska - złoto (poręcze); Janina Skirlińska - srebro (równoważnia); brąz (wielobój); Wiesława Wisłocka - srebro (poręcze); Skirlińska, Dylewska, Pawłowska, Szymowa, Sierońska, Mikulska, Wisłocka, Lubawska - srebro (wielobój drużynowy).
 • 1935

  I oficjalne Mistrzostwa Polski w gimnastyce (Warszawa)
 • 1936

  Pierwszy gimnastyczny mecz międzypaństwowy (z Niemcami)
 • 1937

  Największy masowy zlot w historii polskiej gimnastyki. W Katowicach w Zlocie Związku TG „Sokół” w Polsce w wzięło udział ok. 40000 sokołów z kraju i z zagranicy. W okresie międzywojennym sokolstwo polskie zorganizowało 3 zloty masowe (w Warszawie w 1921, Poznaniu w 1929 i w Katowicach w 1937)
 • 1938

  Brąz polskiej drużyny gimnastyczek: Łuczyńska , Majowska, Noskiewicz, Osadnik, Skirlińska, Stępińska, Weis, w Mistrzostwach Świata (Praga)
 • 1939

  W strukturach polskiej gimnastyki (ZTG „Sokół) zrzeszonych jest rekordowa liczba 62724 członków
 • 1939

  Delegalizacja PZG przez niemieckiego okupanta
 • 1945

  Gimnastyka reaktywuje się w ramach TG „Sokół”
 • 1947

  Zostaje założony Polski Związek Gimnastyczny
 • 1947

  PZG jednym z siedemnastu narodowych związków tworzących powojenną FIG
 • 1947

  Delegalizacja Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przez władze PRL, bezprawne przejęcie majątku (sokolni) oraz represjonowanie jego członków „Sokoła”
 • 1950

  4 złote medale Heleny Rakoczy (wielobój, wolne, równoważnia, skok) oraz brązowy medal (poręcze) w Mistrzostwach Świata (Bazylea)
 • 1950

  Brązowy medal Stefanii Reidlowej w Mistrzostwach Świata za ćwiczenia wolne (Bazylea)
 • 1951

  W miejsce Polskiego Związku Gimnastycznego powołana zostaje Sekcja Gimnastyki Głównego Ko­mitetu Kultury Fizycznej
 • 1952

  Srebrny medal Jerzego Jokiela (ćw. wolne) w Igrzyskach Olimpijskich (Helsinki)
 • 1954

  Dwa brązowe medale Rakoczy (za wielobój i ćw. na poręczach) w Mistrzostwach Świata (Rzym)
 • 1956

  Na Igrzyskach Olimpijskich (Melbourne) drużyna kobieca zajmuje IV miejsce – najwyższe w powojennej historii polskiej, żeńskiej gimnastyki sportowej
 • 1957

  Zostaje reaktywowany Polski Związek Gimnastyczny
 • 1959

  Polska organizatorem Mistrzostw Europy (Kraków)
 • 1959

  Natalia Kot zdobywa 2 złote medale (skok, wielobój) i 1 brązowy (równoważnia) w Mistrzostwach Europy (Kraków)
 • 1961

  Natalia Kot zdobywa brązowy medal (skok) w Mistrzostwach Europy (Lipsk)
 • 1967

  Polska organizatorem 46 Kongresu FIG (Warszawa)
 • 1967

  Mikołaj Kubica zdobywa 2 brązowe medale (ćw. wolne, kółka) w Mistrzostwach Europy (Tampere)
 • 1969

  Polska organizatorem Mistrzostw Europy Mężczyzn (Warszawa)
 • 1969

  Medale braci Kubiców w Mistrzostwach Europy (Warszawa): Mikołaj – 2 srebrne medale (kółka, skok) i 1brązowy (wielobój); Sylwester – brązowy medal (ćw. wolne); Wilhelm – złoty medal (koń z łękami)
 • 1971

  Andrzej Szajna zdobywa srebrny medal (skok) i brązowy (kółka) w Mistrzostwach Europy (Madryt)
 • 1972

  Na Igrzyskach Olimpijskich (Monachium) drużyna męska zajmuje IV miejsce – najwyższe w powojennej historii polskiej, męskiej gimnastyki sportowej
 • 1973

  Srebrne medale Andrzeja Szajny (skok) i Wilhelma Kubicy (koń z łękami) w Mistrzostwach Europy (Grenoble)
 • 1974

  2 brązowe medale Andrzeja Szajny (kółka, drążek) w Mistrzostwach Świata (Warna)
 • 1975

  Andrzej Szajna zdobywa złoty medal (ćw. wolne), srebrny (skok) i brązowy (drążek) w Mistrzostwach Europy (Berno)
 • 1980

  Marian Balcerzak – członkiem dyrektoriatu Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej
 • 1993

  PZG afiliowane w Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG).
 • 1998

  Leszek Blanik zdobywa srebrny medal w skoku w Mistrzostwach Europy (St. Petersburg)
 • 2000

  Leszek Blanik zdobywa brązowy medal w skoku w Igrzyskach Olimpijskich (Sydney)
 • 2002

  Leszek Blanik zdobywa srebrny medal w skoku w Mistrzostwach Świata (Debrecen)
 • 2004

  Leszek Blanik zdobywa brązowy medal w skoku w Mistrzostwach Europy (Ljubljana)
 • 2005

  Leszek Blanik zdobywa srebrny medal w skoku w Mistrzostwach Świata (Melbourne)
 • 2007

  Leszek Blanik zdobywa złoty medal w skoku w Mistrzostwach Świata (Stuttgart)
 • 2008

  Maria Szyszkowska - Prezesem komisji technicznej gimnastyki artystycznej Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG)
 • 2008

  Wiesława Milewska- członkiem komisji technicznej akrobatyki sportowej Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG)
 • 2008

  Leszek Blanik zdobywa złoty medal w skoku w Mistrzostwach Europy (Lozanna)
 • 2008

  Leszek Blanik zdobywa złoty medal w skoku w Igrzyskach Olimpijskich (Pekin)
 • 2008

 • 2010

  XXV Walny Zjazd PZG w trakcie którego ze stanowiska ustępuje najbardziej zasłużony. Prezes dla polskiej gimnastyki Ireneusz Nawara (4 kadencje / 16 lat)
 • 2010

  Adam Kierzkowski zdobywa brązowy medal na poręczach w Mistrzostwach Europy (Birmingham)
 • 2014

  Ukierunkowanie działalności PZG na sport wyczynowy z pominięciem gimnastyki szkolnej i powszechnej.
 • 2015

  Włączenie Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej (trampolina, akrobatyka, skoki na ścieżce) do struktur PZG
 • 2017

  Jubileusz 150-lecia polskiej gimnastyki
 • 2018

  CDN

Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):