Gimnastyka dla wszystkich

O dyscyplinie

Gimnastyka dla Wszystkich- jest to sport dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy kondycji fizycznej. Obejmuje dzieci, młodzież, dorosły, seniorów, osoby niepełnosprawne, czyli jest dostępna dla ogółu społeczeństwa. Jest to idealny środek ku temu, aby wdrożyć ćwiczących do długotrwałego uczestnictwa w sporcie; zadbać o zdrowie i samopoczucie bez względu na wiek i umiejętności; korzystać z atrakcyjnych form gimnastycznych mających na celu poprawę własnej kondycji fizycznej oraz sprawności ogólnej.

Gimnastyka dla wszystkich (GFA – Gymnastics For All) jest fundamentalną dyscypliną FIG (Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna). Twórcą i założycielem jest Nicolas Cuperus (1881r.). Jako niezależna dyscyplina stanowi fundament wszystkich pozostałych sportów gimnastycznych tj. gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn, gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa, trampolina, skoki na ścieżce, czy aerobic sportowy.

Gimnastyka dla wszystkich została sklasyfikowana przez Międzynarodową Federację Gimnastyki (FIG) w trzech podstawowych obszarach:

  • Gimnastyka na przyrządach lub bez
  • Gimnastyka podstawowa (z przyborami lub bez)
  • Taniec

World Gymnaestrada i World Gym for Life Challenge są to dwie flagowe imprezy GFA. Światowa Gymnaestrada odbywa się co cztery lata od 1953 roku. Ponad 20 000 gimnastyczek i gimnastyków z całego świata przez tydzień uczestniczą w pokazach i wydarzeniach sportowych.

Od 2009 roku organizowana jest również World Gym for Life Challenge (Życiowe Wyzwanie), która także odbywa się co cztery lata, pomiędzy Światową Gymnaestrada. Jest to międzynarodowy konkurs dla grup gimnastycznych, a w pierwszej edycji wzięło udział 2000 uczestników.

W Europie pod egidą UEG- Europejskiej Unii Gimnastycznej rozgrywane są dwa duże festiwale gimnastyczne. EUROGYM dla młodzieży nastoletniej oraz Golden Age Festival dla seniorów w wieku 50+. Oba wydarzenia odbywają się co dwa lata w latach parzystych.

Ostatni EUROGYM 2014 odbył się w Helsingborg (Szwecja), a Golden Age 2014 w Tuluzie (Francja).

Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):