Gimnastyka Sportowa Mężczyzn

Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn

Skład osobowy Zarządu Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn Polskiego Związku Gimnastycznego


Piotr Kulbicki - Prezes Zarządu Sekcji GSM, Wiceprezes PZG ds. gimnastyki sportowej mężczyzn - kieruje działalnością statutową Sekcji GSM, reprezentuje ją na zewnątrz.

Zbigniew Pelc – Członek Zarządu Sekcji GSM. Koordynator działalności szkoleniowej Sekcji GSM, odpowiedzialny za merytoryczne oraz formalne prowadzenie dokumentacji Sekcji GSM - sprawuje nadzór nad dokumentacją działalności organizacyjno-szkoleniowej Sekcji.

Mariusz Wiliński - V-ce Prezes Zarządu Sekcji GSM, Członek Zarządu Głównego PZG; reprezentuje ją pod nieobecność Prezesa Sekcji. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej GSM - kieruje pracami Komisji Sędziowskiej.

Czesław Słodkowski - Członek Zarządu Sekcji GSM; Komisja Szkoleniowa – nadzorujący funkcjonowanie Sekcji w zakresie spraw organizacyjno-szkoleniowych Kadry Juniorów;


Skład Rady trenerskiej i Komisji zawodniczej GSM (458 pobrań)Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):