Gimnastyka Sportowa Mężczyzn

Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn

Skład osobowy Zarządu Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn Polskiego Związku Gimnastycznego

Tomasz Dancewicz - Wiceprezes PZG ds. gimnastyki sportowej mężczyzn

Andrzej Kochanowicz - Członek Zarządu PZG ds. gimnastyki sportowej mężczyzn

Mariusz Wiliński - Przewodniczący komisji sędziowskiej

Mariusz Wroński - Przewodniczący komisji metodyczno-szkoleniowej

Leon Biskup - Członek Zarządu Sekcji GSM

Zbigniew Pelc - Członek Zarządu Sekcji GSM

Skład Rady trenerskiej i Komisji zawodniczej GSM (647 pobrań)




Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):