Gimnastyka Sportowa Mężczyzn

Zespół Doradczy Gimnastyki Sportowej Mężczyzn

Skład osobowy Zespołu Doradczego Gimnastyki Sportowej Mężczyzn Polskiego Związku Gimnastycznego


Marcin Dornowski
Przewodniczący Zespołu Doradczego

Zbigniew Pelc
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego Szef wyszkolenia

Adam Koperski
Członek Zespołu Doradczego Sprawy sędziowskie

Miłosz Glaser
Członek Zespołu Doradczego

Sprawy marketingowe i organizacyjne

Michał Bogus
Członek Zespołu Doradczego
Trener kadry juniorów – sprawy szkoleniowe

Leszek Blanik
Członek Zespołu Doradczego Trener kadry seniorów – sprawy szkoleniowe, sprawy marketingowe i organizacyjne

Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):