Gimnastyka Sportowa Mężczyzn

Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn

Skład osobowy Zarządu Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn Polskiego Związku Gimnastycznego


Piotr Kulbicki

Zbigniew Pelc

Adam Kierzkowski

Mariusz Wiliński

Mariusz Wroński

Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):