Gimnastyka Sportowa Kobiet

Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet

Skład osobowy Zarządu Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet Polskiego Związku Gimnastycznego


Maria Ratyńska – Bury

Mariusz Kulbicki

Jarosław Duda

Małgorzata Solarz – Kulbicka

Dariusz Laszuk
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):