Gimnastyka Sportowa Kobiet

Zarząd Sekcji Gimnastyki Sportowej Kobiet

Małgorzata Solarz – Kulbicka

Dariusz Laszuk

Mariusz Kulbicki

Maria Ratyńska-Bury - Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej

Aneta Pytlasińska - Przewodnicząca Komisji Szkoleniowej

Agnieszka Rembowska


Katarzyna Yaresko - Przewodnicząca rady Trenerów
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):