Gimnastyka Sportowa Kobiet

Zespół Doradczy Gimnastyki Sportowej Kobiet

Skład osobowy Zespołu Doradczego Gimnastyki Sportowej Kobiet Polskiego Związku Gimnastycznego


Sławomir Kaliszewski
Przewodniczący Zespołu Doradczego

Jarosław Duda
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):