Gimnastyka Sportowa Kobiet

Przepisy, regulaminy i klasyfikacje

Programy, Regulaminy Kadry i Zarządu, Materiały szkoleniowe
Archiwum
Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):